4000 EUR na świątecznym zleceniu

NAWET 4000 EUR
NA ŚWIĄTECZNYM ZLECENIU

Nawet 4000 EUR czeka na nasze Opiekunki i Opiekunów na świątecznych zleceniach.
Dodatkowo premia świąteczna będzie wypłacona przed Świętami !!!

O szczegółach i warunkach przyznawania premii porozmawiaj z naszym koordynatorem: (+48) 58 551 00 52 

Zapraszamy do kontaktu,
Prestige24h

 


Oferta ważna dla umów oraz uzgodnień podpisanych od 06.10.2023 do 30.11.2023.
Zlecenie musi obejmować okres minimum od 24.12.2023 roku do 06.01.2024 roku i nie może być krótsze niż 6 tygodni.
Warunkiem wypłacenia premii oraz dodatków jest terminowa realizacja zlecenia i bez zastrzeżeń;
Premie świąteczne będą wypłacone do 22.12.2023.

PREMIA ZA POLECENIE, zostanie wypłacona osobie polecającej po zakończeniu kontraktu przez poleconą opiekunkę lub opiekuna, pod warunkiem zrealizowania go zgodnie z podpisaną umową i uzgodnieniem.

Premia nie łączy i nie sumuje się z innymi premiami, z wyjątkiem Premii Świątecznej.
Prestige24h zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszych zasad.