Co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji do pracy na opiekuna seniora?

Praca w charakterze opiekuna osoby starszej nie jest lekka – szczególnie jeśli podopieczny mieszka za granicą. Dlatego osoby, które myślą o takim zawodzie muszą przed uzyskaniem zlecenia pozytywnie przejść proces rekrutacji. Kwestii, które bierzemy pod uwagę przy selekcji kandydatów jest kilka – niektóre z nich mają znaczenie kluczowe, inne traktowane są jako dodatkowe atuty, nie niezbędne, lecz pomocne w uzyskaniu lepszej pracy.

Znajomość języka niemieckiego

Jako agencja specjalizujemy się w oferowaniu opiekunom pracy na terenie Niemiec. W związku z tym w procesie rekrutacji dużą uwagę zwracamy na znajomość języka niemieckiego. Pod tym względem zlecenia również są bardzo zróżnicowane – jesteśmy w stanie zaoferować zatrudnienie nawet tym kandydatom, którzy opanowali język w stopniu zaledwie komunikatywnym. Podobnie jak w przypadku kwalifikacji i doświadczenia – im lepiej opiekun mówi po niemiecku, tym więcej ofert jest dla niego dostępnych.

Doświadczenie zawodowe

W niewielu zawodach doświadczenie kandydata odgrywa tak dużą rolę, jak to jest w przypadku opiekunów seniorów. W końcu – praca ta polega na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom, które bardzo często nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z wykonywaniem nawet podstawowych czynności, takich jak spożywanie posiłków czy dbanie o higienę osobistą. Zlecenia w naszej ofercie kierowane są zatem przede wszystkim do osób, które posiadają już pewną praktykę w opiece. Im większe doświadczenie opiekuna, tym więcej ofert zatrudnienia jesteśmy w stanie mu zaoferować. Najbardziej doświadczeni opiekunowie mogą również liczyć na najkorzystniejsze warunki wynagrodzenia.

Kwalifikacje zawodowe

Poza doświadczeniem dużą uwagę zwracamy również na kwalifikacje, które opiekun jest w stanie udokumentować. Do tej kategorii zaliczamy formalne wykształcenie oraz odbyte kursy, przygotowujące do pracy opiekuna. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami posiadającymi różne wykształcenie – na zlecenia u nas mogą liczyć nie tylko absolwenci i absolwentki studiów pielęgniarskich czy fizjoterapii, ale również osoby z wykształceniem psychologicznym czy pedagogicznym. Zaznaczamy, że brak dyplomu nie skreśla kandydata, pracę w opiece mogą znaleźć również osoby mające doświadczenie nad osobami bliskimi i po odpowiednich kursach przygotowawczych.

Inne kwalifikacje

Każda oferta pracy zawiera nieco inną listę wymogów, które kandydat powinien spełnić. W opiece nad seniorami np. dość często spotykamy się z wymogiem posiadania prawa jazdy kat. B, zleceniodawcy mogą bowiem wymagać od pracowników, by ci byli w stanie np. zawieźć swojego podopiecznego na badania lub rehabilitację.

Wymogi kandydata

W naszej pracy dbamy nie tylko o to, by zapewnić zleceniodawcom doświadczonych wykwalifikowanych kandydatów do pracy – ważne jest dla nas również zadowolenie zgłaszających się do nas opiekunów. Dlatego podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzamy, jakie są ich wymogi dotyczące m.in. wynagrodzenia za pracę czy czasu trwania zlecenia.