Co się dzieje z opiekunką gdy senior trafia do szpitala?

Podeszły wiek i związane z nim schorzenia to częste przyczyny hospitalizacji osób starszych. Osoby chcące rozpocząć pracę w sektorze usług opiekuńczych, obawiają się takiej sytuacji ze względu na utratę zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Pracując legalnie w sektorze usług opiekuńczych, nie trzeba obawiać się pobytu seniora w szpitalu. Wyjaśniamy, w jaki sposób zabezpieczane są opiekunki na wypadek konieczności hospitalizacji seniora.

Praca jako opiekunka seniora – czego boją się przyszłe opiekunki?

Opiekunkom i opiekunom seniorów zależy na stabilnym zatrudnieniu. W każdym zawodzie nagła utrata pracy wiąże się z dużymi problemami, które dotyczą m.in. utraty płynności finansowej. Seniorzy często chorują, więc ryzyko, że podopieczny będzie musiał spędzić kilka dni lub tygodni w szpitalu, jest dość duże. Niemal każdej opiekunce przytrafiła się taka sytuacja, jednak nie trzeba się jej obawiać. Decydując się na legalną ofertę pracy dla opiekunki, ma się pewność, że wybrana agencji pośrednictwa pracy, pomoże rozwiązać każdy problem i nawet w takiej sytuacji, opiekunka nie zostaje bez pracy, są jej przedstawiane inne zlecenia i może liczyć na wypłatę swojego wynagrodzenia.

Co się dzieje w sytuacji, gdy senior trafia do szpitala?

Pobyt seniora w szpitalu nie oznacza zakończenia zlecenia i powrotu do domu. W sektorze usług opiekuńczych ustalone zostały pewne reguły postępowania na wypadek wystąpienia kryzysowych sytuacji, a taką sytuacją niewątpliwie jest pogorszenie się stanu zdrowia seniora i konieczność jego hospitalizacji. W takiej sytuacji wszystko jest uzależnione od sytuacji na miejscu i decyzji opiekunki, rodziny seniora i agencji. Jeżeli pobyt seniora w szpitalu ma być krótki, rodzina podopiecznego może zdecydować się na pozostawienie opiekunki na miejscu. Drugim opcją jest przejazd na inne zlecenie, bez konieczności powrotu do kraju i ponownego szukania pracy. Dzięki temu opiekunka ma pewność ciągłości zatrudnienia i związanych z tym świadczeń, w tym  normalnego wynagrodzenia.