Co zrobić w sytuacji zgubienia dokumentów podczas pobytu w Niemczech?

Utrata dokumentów – dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy – może być wydarzeniem bardzo stresującym, nawet jeśli przydarzy się nam to w Polsce. Zgubienie dokumentów lub, co gorsza, ich utrata w wyniku kradzież podczas pobytu w obcym kraju jest sytuacją jeszcze poważniejszą – wiele osób wpada wtedy w panikę i zastanawia się jak wrócić do kraju. Podpowiadamy, co koniecznie należy wtedy zrobić.

Utrata paszportu lub paszportu tymczasowego

Aby wyjechać do Niemiec nie jest potrzebny paszport, dokument ten jednak może zastępować dowód osobisty. Jeśli go zgubisz, zniszczysz bądź zostanie Ci skradziony, jak najszybciej zawiadom o tym wydarzeniu urząd konsularny właściwy dla Twojego miejsca pobytu. W tym celu musisz wypełnić i złożyć formularz „Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego” – dokument ten podpisuje się w obecności urzędnika konsularnego. Jeśli paszport jest Ci niezbędny, po potwierdzeniu Twojej tożsamości oraz danych utraconego paszportu konsul wyda Ci paszport tymczasowy, którego możesz użyć do powrotu do kraju.

Znaleziony paszport oddaj do konsulatu!

Jeśli paszport zgubiłeś, a po złożeniu wspomnianego zawiadomienia odnalazłeś, masz obowiązek oddać go do urzędu konsularnego. Niewiele osób o tym wie, a jest to bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ jeśli zgłosisz utratę paszportu w konsulacie, zostaje on wpisany do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych jako nieważny. Jeśli zachowasz unieważniony paszport, narażasz się na wiele problemów podczas próby legitymowania się nim. Obowiązek zwrotu istnieje zawsze niezależnie od tego, czy złożyłeś wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego (również tymczasowego), czy też już posiadasz nowy dokument wydany w miejsce zgłoszonego.

Utrata dowodu osobistego

Podobnie jak w przypadku paszportu, fakt zaginięcia dowodu osobistego jak najszybciej zgłoś w konsulacie – warto również udać się na policję i zgłosić potencjalną kradzież. W ten sposób zabezpieczysz się przed sytuacją, kiedy ktoś obcy posługując się Twoimi danymi zaciągnie na nie kredyt. W przypadku dowodów osobistych procedura zgłaszania zaginięcia jest prostsza, możesz to zrobić nie tylko osobiście w wybranym urzędzie konsularnym, ale również za pośrednictwem poczty lub faktu – w tym celu wystarczy, że pobierzesz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ze strony Konsulatu Generalnego RP.

Nowy dowód wyrób po powrocie do kraju

Urząd konsularny w którym zgłosisz utratę dowodu nie wyda Ci nowego dokumenty, gdyż wniosek o wydanie go można złożyć jedynie w urzędach gminy w Polsce i odebrać go osobiście jedynie w urzędzie, gdzie taki wniosek został zgłoszony. Zamiast niego możesz za to uzyskać paszport tymczasowy, którego możesz użyć np. podróży powrotnej do kraju.

Utrata prawa jazdy

Stracenie prawa jazdy jest szczególnie dotkliwe, ponieważ bez niego nie wolno prowadzić samochodu – a to może być bardzo ważne w pracy opiekuna osoby starszej. Bez samochodu nie zrobisz zakupów i nie zawieziesz podopiecznego na umówione badania czy zabiegi lekarskie. Co zrobić, jeśli stracisz prawo jazdy? W pierwszej kolejności zgłoś ten fakt na policji, aby mieć pewność, że nikt się nie posłuży Twoim dokumentem. Warto również udać się do konsulatu lub ambasady. W przeciwieństwie do sytuacji z paszportem czy dowodem, w placówkach tych nie zgłosisz utraty prawa jazdy, możesz za to uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z właściwym polskim Wydziałem Komunikacji lub jego niemieckim odpowiednikiem nazywanym Führerscheinstelle. W tych instytucjach możesz ubiegać się o wydanie duplikatu. Możesz również zgłosić się do tych instytucji bezpośrednio.

Jak chronić się przed utratą dokumentów?

Kradzież czy zgubienie dokumentów to bez wątpienia bardzo problematyczne sytuacje, dlatego warto się przed nimi zabezpieczyć. Jak? Przede wszystkim – dbaj o to, by nie nosić kompletu dokumentów ze sobą. Jeśli musisz wyjść, czy to na zakupy czy po prostu by skorzystać z czasu wolnego od pracy, zabierz za sobą jeden dokument, pozostałe trzymaj schowane w bezpiecznym miejscu. Jeśli jesteś w drodze na zlecenie lub do domu, nie trzymaj dokumentów w jednym miejscu, np. portfelu, gdyż jego utrata oznacza utratę całej jego zawartości. Lepiej pochować dokumenty w oddzielnych kieszeniach ubrania. Będąc w podróży trzymaj dokumenty blisko siebie, pod żadnym pozorem nie zostawiaj ich w swoich bagażu, nawet podręcznym.