Czy brak referencji uniemożliwia rozpoczęcie pracy jako opiekun osób starszych?

Opieka nad osobami starszymi to zawód, który z roku na rok zyskuje coraz większe znaczenie, szczególnie w krajach zachodniej Europy. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że istnieje dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na fachową opiekę. Przybywa więc na rynku chętnych do pracy opiekunów, jednocześnie rosną wymogi wobec nich – pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby z potwierdzonym doświadczeniem. Dlatego tak ważne są referencje.

Czym są referencje?

Referencje to nic innego jak opinia na temat pracownika, którą po zakończeniu współpracy pracodawca wystawia w celu zarekomendowania go kolejnym pracodawcom. Referencje mogą zawierać szereg istotnych informacji na temat osoby, której dotyczą, na przykład jej charakteru, podejścia do wykonywanych obowiązków, jakości pracy. Tym właśnie różnią się od CV – nie zawierają suchych informacji na temat kwalifikacji pracownika oraz opisu jego doświadczenia zawodowego, lecz subiektywne zdanie na temat opiekuna. Dlatego są szczególnie cenione w zawodach takich jak opiekun osoby starszej, w których wartość pracownika jest mierzona przede wszystkim zaufaniem, jakim obdarzył go zleceniodawca, a nie ilością przepracowanych lat czy ukończonymi kursami zawodowymi.

Czy referencje są niezbędne do rozpoczęcia pracy?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: nie, referencje nie są niezbędne do tego, by znaleźć pracę jako opiekun czy opiekunka osoby starszej. Nie ulega jednak wątpliwości, że posiadanie ich znacząco zwiększa szanse na uzyskanie zleceń z atrakcyjnymi warunkami wynagrodzenia. Dlaczego? Ponieważ są one dla pracodawcy potwierdzeniem historii zatrudnienia opisanym w CV, a także świadectwem kwalifikacji osoby starającej się o pracę. Wszystko to ma bardzo duże znaczenie w procesie rekrutacji. Referencje mogą wystawiać zarówno osoby spokrewnione z podopiecznym, jak i agencje pośrednictwa pracy, czy placówki zajmujące się sprawowaniem opieki nad osobami starszymi (np. publiczne domy opieki). Starając się o pracę należy przedstawić wszystkie posiadane przez siebie referencje.

Co powinny zawierać referencje?

Nie ma jednego wzoru, według którego powinny być pisane referencje. Niemniej można wymienić kilka kluczowych informacji, które w takim dokumencie powinny się znaleźć. Są to:

Referencje powinny być również podpisane przez wystawiającą je osobę. Co do samej treści referencji pracodawcy mają wolną rękę i mogą dość szczegółowo rozpisywać się na temat zatrudnionego opiekuna seniora– przedstawiać jego charakter, relacje z podopiecznym, poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki czy też umiejętności.

Kto może wystawić referencje?

Optymalną sytuacją jest, kiedy to sam podopieczny wystawi swojemu opiekunowi referencje, gdyż to on najlepiej wie, w jaki sposób była sprawowana opieka. Duże znaczenie ma na przykład to, czy osoba starsza dobrze się czuła przebywając w towarzystwie opiekuna. W wielu przypadkach osobiste wystawienie referencji przez seniora nie jest możliwe – najczęstszą przyczyną są oczywiście różnego rodzaju problemy zdrowotne. Może się zdarzyć również, że przez zakończeniem zlecenia senior umrze. W takich sytuacjach referencje powinien wystawić członek rodziny podopiecznego lub inna osoba odpowiedzialna za jego stan oraz znająca sytuację między podopiecznym a opiekunem. O referencje warto upomnieć się jak najwcześniej i nie czekać z prośbą o ich wystawienie. Dlaczego? Ponieważ z racji tego, że opiekunowie osób starszych zmieniają się dość często, po upływie zbyt długiego czasu zleceniodawca może po prostu nie pamiętać, jak oceniał pracę danego opiekuna.

Podsumowując – referencje, choć nie są niezbędne, to niezwykle przydają się w procesie rekrutacji. Osobista opinia poprzedniego pracodawcy na temat opiekuna skuteczniej przekonuje kolejnych pracodawców, niż nawet najlepiej skonstruowane CV. Zdecydowanie warto prosić pracodawców o wystawienie opinii na piśmie, gdyż zwiększają szanse na uzyskanie dobrze płatnych zleceń.