Czy do obowiązków opiekuna należy również prowadzenie gospodarstwa domowego?

Opieka nad seniorami to zawód, który cieszy się rosnącą popularnością – coraz więcej opiekunek i opiekunów decyduje się na wyjazd do Niemiec ze względu na bardzo wysokie stawki miesięczne, a także bardzo duży wybór zleceń. Niemniej pewne kwestie wciąż budzą wśród potencjalnych opiekunów pewne wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia prowadzenia gospodarstwa domowego – czy należy to do obowiązków opiekuna?

Czy opiekun zajmuje się domem podopiecznego?

To, czy opiekun będzie zajmował się prowadzeniem gospodarstwa domowego zamieszkanego przez jego podopiecznego zależy od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Przed każdy zleceniem opiekun jest zaznajamiany ze szczegółowym zakresem obowiązków, które będzie wykonywał w okresie zatrudnienia. Każde zlecenie jest pod tym względem inne – w przypadku niektórych opiekun będzie mógł skoncentrować się na czynnościach związanych stricte z opieką nad seniorem, a utrzymaniem domu zajmie się rodzina podopiecznego bądź inni zatrudnieni pracownicy; w innych przypadkach opiekun będzie musiał samodzielnie zająć się utrzymaniem gospodarstwa. Jakie obowiązki mogą się do tego zaliczać?

Robienie zakupów

Jeżeli rodzina seniora nie zobowiązuje się do zaopatrywania domostwa we wszystkie niezbędne produkty, opiekun będzie co jakiś czas musiał sam udać się do sklepu po sprawunki, zarówno dla podopiecznego, jak i dla siebie. Na początku pracy należy ustalić ze zleceniodawcą, w jaki sposób będą rozliczane finanse – zazwyczaj rodzina seniora przekazuje opiekunowi pewien budżet, którym może on dysponować wedle uznania, o ile oczywiście nie stoi to w sprzeczności z potrzebami seniora. Jeśli opiekun do robienia zakupów wykorzystuje samochód udostępniony przez rodzinę, może na nim również spoczywać obowiązek uzupełniania paliwa.

Przygotowywanie posiłków

Ze względu na swoje dolegliwości – na przykład często występującą w zaawansowanym wieku cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze – osoby starsze muszą ściśle przestrzegać diety. Zadaniem opiekuna jest więc przygotowywanie posiłków zgodnych z ustalonym jadłospisem. Tutaj również na samym początku warto na samym początku ustalić pewne rzeczy – seniorzy mają również swoje przyzwyczajenia dotyczące smaku i podawania posiłków. Dowiedzieć się o nich można na przykład od poprzedniego opiekuna.

Utrzymywanie porządku w mieszkaniu

Jeśli opiekun mieszka sam z podopiecznym, jego obowiązkiem będzie utrzymywanie gospodarstwa domowego w czystości. Jeśli w domu mieszka również rodzina seniora, opiekun może zajmować się wyłącznie najbliższym jego otoczeniem, na przykład jego pokoju, łazienki, salonu. Do tej kategorii obowiązków zalicza się również prasowanie oraz pranie odzieży seniora.

Czym jeszcze zajmuje się opiekun?

Poza wymienionymi wyżej opiekun może dbać również o opiekę medyczną seniora – chodzi tutaj między innymi o umawianie badań oraz wizyt lekarskich, zawożenie seniora na kontrole, kontaktowanie się z pielęgniarkami, które będą przychodzić do domu wykonywać zastrzyki etc.

Czym opiekun się nie zajmuje?

Jak widać zakres obowiązków dla opiekuna w gospodarstwie domowym seniora jest dość spory. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie obejmuje on wszystkich prac, jakie standardowo wykonuje się w obejściu. Przykładem są tutaj ciężkie prace porządkowe, które nie wchodzą w zakres typowego, codziennego dbania o czystości – opiekun nie zostanie więc zmuszony do mycia okien, trzepania dywanów czy sprzątania strychu, gdyż są to prace wymagające wyjątkowego wysiłku fizycznego i nie wykonywane często. Innym przykładem są prace ogrodowe, o ile oczywiście gospodarstwo posiada ogród. Opiekun nie może również zajmować się wykonywaniem bieżących napraw sprzętów domowych czy utrzymywaniem samochodu w odpowiednim stanie technicznym – jeśli pojazd ulegnie awarii lub zbliża się czas jego przeglądu technicznego, zajęcie się tym jest zadaniem dla właściciela pojazdu lub jego rodziny.