Czy w pracy opiekunki w Niemczech można posługiwać się językiem polskim?

Niemcy są bardzo chętnie wybieranym miejscem pracy. Zachęcają do tego dobre zarobki, korzystne oferty i relatywnie niewielka odległość od rodzinnego domu – dzięki szerokiej ofercie przewozów transport nie jest problemem. Z pewnością dla wielu znane są historie osób, które osiągnęły duże sukcesy w pracy za granicą, ucząc się języka dopiero na miejscu. Każdy zawód ma jednak własną specyfikę – szczególnie ten, który wymaga częstego kontaktu z ludźmi.

Specyfika pracy opiekunki

Choć w Polsce praca opiekunki kojarzy się raczej z pielęgniarką wykonującą regularnie podstawowe czynności przy schorowanej starszej osobie, w Niemczech specyfika tej pracy jest nieco inna. Łączy się ją nie z zadaniami medycznymi, a z towarzyszeniem seniorowi w codziennych sytuacjach, troszcząc się o jego bezpieczeństwo.

Bywa, że osoby w podeszłym wieku nie są zdolne do pełnego samodzielnego funkcjonowania, dlatego też często potrzebują empatycznego towarzysza, który zajmie się prowadzeniem domu, przygotowaniem posiłków, robieniem zakupów i umożliwi starszej osobie przemieszczanie się w domu i poza nim.

Wszystkie te czynności wymagają przynajmniej minimalnej komunikacji, aby praca mogła być właściwie wykonywana, a atmosfera była pełna porozumienia i szacunku. Często zdarza się, że wymagający opieki klienci są po prostu samotni i jak każdy człowiek potrzebują rozmowy. Choć czasami, w wyjątkowej sytuacji posiłkowanie się pojedynczym polskim słowem może dać dobry rezultat, trudno wyobrazić sobie pracę opierającą się na codziennym spędzaniu czasu z potrzebującą osobą bez znajomości języka, którym ta się posługuje.

Brak odpowiedniej komunikacji może być przyczyną frustracji nie tylko klienta, ale również pracownika. Z tego względu zlecenia pracy jako opiekunka w Niemczech zawsze zawierają informację o wymaganym poziomie znajomości języka.

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego

Aby rozpocząć pracę jako opiekunka w Niemczech, nie musisz mieć certyfikatów uwierzytelniających zakończenie kursów językowych. Znajomość niemieckiego jest sprawdzana indywidualnie, podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma odgórnie wyznaczonego progu poziomu umiejętności posługiwania się niemieckim uprawniającego do zostania opiekunką. Każda aplikacja rozpatrywana jest osobno, a różnorodność pojawiających się zleceń umożliwia dobranie typu pracy do umiejętności kandydata. W ogłoszeniach ze zleceniami najczęściej znajdziesz kilka opisów poziomu znajomości języka obcego. Są to:

 Poziom podstawowy – umożliwia zrozumienie podstawowych komunikatów podopiecznego oraz znajomość prostych i typowych zwrotów wykorzystywanych w najczęstszych codziennych sytuacjach, takich jak zakupy czy odpowiedź na nieskomplikowane pytanie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi się przedstawić, wyrazić swoje potrzeby, zaoferować pomoc.

• Poziom komunikatywny ma osoba, która jest w stanie przeprowadzić prostą rozmowę z podopiecznym lub jego rodziną; potrafi wrazić opinię na niektóre tematy; rozumie wątki codziennych rozmów; umie opisać codzienne sytuacje – mówiąc potocznie, potrafi dogadać się z podopiecznym w nieco szerszym zakresie niż niezbędny do wykonania podstawowych czynności.

• Poziom dobry pozwala na swobodą komunikację na bardziej abstrakcyjne tematy, sporządzanie pism, prowadzenie rozmowy zarówno z podopiecznym, jak i jego lekarzem, wymianę opinii i rozmowę niezwiązaną z pracą.

• Poziom bardzo dobry to taki, przy którym możliwa jest swobodna komunikacja w mowie i piśmie na zaawansowanym poziomie.

Pracując ze starszymi ludźmi należy pamiętać, że każdy z nich ma inne wymagania i potrzeby – każde zlecenie jest więc unikatowe, a wymagania znajomości języka będą różnić się w zależności od stanu zdrowia klienta i specyfiki opieki nad nim. Zdarza się, że znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana – zamiast niego konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym lub komunikatywnym. Choć zlecenia takie są w zdecydowanej mniejszości, spotkanie z nimi nie należy do wyjątkowej rzadkości.