Dlaczego nie warto pracować jako opiekun seniora bez spisanej umowy?

Wyjazd na zachód Europy w poszukiwaniu zarobku stał się w Polsce zupełnie normalną, powszechną praktyką. Nic w tym dziwnego, bowiem stawki rynkowe za taką samą pracę są u naszych sąsiadów kilkukrotnie wyższe. Niestety równie powszechne jest przekonanie, że dobrym pomysłem jest pracowanie „na czarno”, a więc bez żadnej umowy z pracodawcą. Jest wiele powodów, dla których nie warto decydować się na takie rozwiązanie.

Brak umowy to brak pewności wynagrodzenia

Osoby preferujące pracę na czarno argumentują, że bez podpisanej umowy są w stanie zarobić więcej, niż z umową. Wynika to oczywiście z faktu, że pracodawca oszukuje państwo i nie płaci należnych z tytułu zatrudnienia pracownika podatków – w takiej sytuacji zaoferowanie pracownikowi nieco wyższego wynagrodzenia za tę samą pracę jest dla niego i tak bardziej opłacalne, niż zatrudnienie kogoś legalnie i rozliczanie się z podatków. A zatem zatrudnianie kogoś na czarno jest z pewnością bardziej opłacalne dla nieuczciwego pracodawcy. Czy jednak na pewno dla pracownika? Niekoniecznie. W końcu bez umowy pracodawca nie ma żadnego przymusu, by wypłacić zatrudnionej osobie jakiekolwiek wynagrodzenie. Zatrudnianie się na czarno niesie za sobą więc bardzo poważne ryzyko – nie posiadając umowy, pracownik nie ma żadnej możliwości, by wymusić na nieuczciwym pracodawcy należnej zapłaty.

Praca bez umowy to przestępstwo

Podejmując się opieki nad osobą starszą w Niemczech bez podpisanej umowy, nie tylko ryzykujesz, że nie otrzymasz należnego za twoją pracę – grożą Ci również poważne sankcje prawne. W przeciwieństwie do polskiego, niemieckie prawo bardzo surowo karze takie przypadki – dotyczy to nie tylko nieuczciwych pracodawców, ale również pracowników. W najoptymistyczniejszym scenariuszu za taki układ pracownikowi grozi duża kara finansowa, w najbardziej pesymistycznym – nawet pobyt w więzieniu. Warto wspomnieć tutaj również o tym, że bez umowy z pracodawcą, opiekunowi nie przysługuje żadna ochrona prawna w przypadku takich sytuacji, jak pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego czy jego śmierć.

Brak świadczeń zdrowotnych i emerytury

Kolejny minus pracy na czarno to brak jakichkolwiek profitów gwarantowanych przez państwo – przede wszystkim dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej czy korzystania ze świadczenia emerytalnego. Brak umowy i unikanie podatków może więc wydawać się kuszące z finansowego punktu widzenia, na dłuższą metę jest jednak zupełnie nieopłacalne. W przypadku problemów zdrowotnych konieczne będzie pokrycie kosztów leczenia z własnej kieszeni – pamiętaj, że koszty te na zachodzie Europy są znacznie wyższe, niż w Polsce.

Brak udokumentowanego doświadczenia zawodowego

Jednym z najważniejszych czynników decydującym o tym, czy opiekun otrzyma legalne zatrudnienie, jest jego doświadczenie zawodowe – to właśnie na tej podstawie jako agencja pośrednicząca w zatrudnieniu oceniamy czy chcemy nawiązać współpracę z daną osobą oraz jakie zlecenia jej zaproponować. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego, jeśli kandydat na opiekuna nie posiada dowodów swojej dotychczasowej aktywności zawodowej – czyli umów z poprzednimi pracodawcami. Oznacza to, że decydując się na pracę na czarno, niejako utrudniasz sobie późniejsze znalezienie w pełni legalnej pracy.

Niepewność warunków zatrudnienia

Umowa opiekuna z pracodawcą powinna obejmować nie tylko kwestie wynagrodzenia, ale również warunków, w jakich praca będzie wykonywana oraz szczegółowy zakres obowiązków. Ustalając warunki współpracy „pod stołem” narażasz się, że w dowolnej chwili pracodawca może postanowić zmienić dotychczasowe ustalenia – obniżyć Twoje wynagrodzenia czy też wymusić na Tobie dodatkowe obowiązki, niezgodne z Twoimi kwalifikacjami czy nawet prawem.

Podsumowując – umowa z pracodawcą to środek, służący ochronie licznych praw pracownika: prawa do wynagrodzenia i godnych warunków pracy, a także świadczeń zdrowotnych czy emerytalnych. Dobrowolne rezygnowanie z niej może na krótką metę przynieść pewne niewielkie korzyści finansowe, jednak również pociąga za sobą poważne ryzyko – wliczając w to konsekwencje prawne oraz trudności z późniejszym znalezienie zatrudnienia. Na pracy wykonywanej na czarno korzysta przede wszystkim pracodawca. W naszej agencji zatrudniamy opiekunów na podstawie umowy zlecenie na czas nieokreślony – przy każdym zleceniu podpisywane są indywidualnie odpowiednie uzgodnienia, dotyczące między innymi czasu i miejsca pracy czy wysokości wynagrodzenia.