Dlaczego podczas uzyskania pracy opiekuna wciąż warto podnosić kwalifikacje?

Świat dookoła nieustannie i coraz szybciej pędzi do przodu. Wir zmian nie omija żadnej dziedziny życia, co wyraźnie widać chociażby na bardzo dynamicznie przekształcającym się rynku pracy. Pracownicy, którzy chcą utrzymać swoją pozycję i nie pozostać w tyle, muszą nadążać za tymi zmianami – a to oznacza rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Jakie korzyści mogą płynąć z tego dla opiekuna osób starszych?

Większe kwalifikacje, większe szanse na rynku

Nie ulega wątpliwości, że ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych to przede wszystkim klucz do pozyskiwania coraz bardziej opłacalnych zleceń. Podczas dokonywania selekcji kandydatów do pracy, zleceniodawcy biorą pod uwagę nie tylko ilość przepracowanych lat, ale także praktyczne umiejętności, o których mogą dowiadywać się z referencji poprzednich pracodawców.  Należy również pamiętać, że rynek pracy dla opiekunów rośnie – w Zachodniej Europie społeczeństwo starzeje się, przybywa osób wymagających opieki, zwiększa się więc zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów. A to oznacza stały wzrost konkurencji. Opiekunowie, którzy  nie podnoszą swoich kwalifikacji muszą liczyć się z tym, że mogą bardzo szybko znaleźć się w ogonie stawki. W takiej sytuacji znalezienie satysfakcjonującej pracy za godne pieniądze będzie trudne.

Łatwiejsza, sprawniejsza praca

Drugim powodem, dla którego warto dbać o rozwijanie swoich umiejętności jest nabranie większej wprawy i zwiększenie skuteczności w wykonywaniu obowiązków służbowych. Duża część kandydatów na opiekunów i opiekunki to samoucy, którzy wcześniej opiekowali się kimś z rodziny – rodzicem, dziadkiem lub współmałżonkiem. Osoby te często są zaskoczone tym, że to co samodzielnie wypraktykowali nie zawsze odpowiada ogólnie przyjętym w zawodowej opiece standardom. Podczas specjalistycznego kursu dla opiekunów można na przykład nauczyć się, w jaki sposób sprawnie umyć leżącego seniora czy jak przygotowywać posiłki w zależności od różnych potrzeb podopiecznego. Pogłębiając swoją wiedzę opiekun może sprawić, że praca stanie się dużo prostsza.

Usprawnienie komunikacji

Opiekunowie decydujący się na wyjazd do pracy za granicę, powinni szczególną uwagę poświęcić rozwijaniu znajomości języka obowiązującego w danym kraju. Powodów jest kilka. Pierwszy – ułatwienie kontaktu z podopiecznym, jego rodziną oraz innymi osobami. Należy pamiętać, że w czasie trwania zlecenia opiekun może być wręcz zmuszony do porozumiewania się – dzieje się tak na przykład kiedy trzeba wezwać karetkę pogotowia. Nieskładna, powolna mowa, brak znajomości słów i niezdolność do odpowiadania na pytania może w takich sytuacjach kosztować podopiecznego życie. Drugi powód – opiekunowie, których znajomość języka wykracza poza poziom komunikatywny mogą liczyć na lepiej płatne zlecenia. Powód trzeci – łatwiejsze przełamywanie bariery językowej. Bariera językowa to problem częsty u początkujących opiekunów, którzy mają przez nią utrudniony kontakt z otoczeniem. Poznanie i osłuchanie się z językiem zazwyczaj jest wystarczające, by komunikacja stała się swobodna, a rozmowy z innymi przestały być źródłem niepotrzebnego stresu.

Zwalczanie wypalenia zawodowego

Braki w kwalifikacjach czy znajomości języka mogą przyczyniać się do obniżenia zawodowej samooceny. To przekłada się na wzrost stresu odczuwanego w związku z pracą, stres z kolei wpływa pociąga za sobą ryzyko wypalenia zawodowego. Wbrew powszechnym przekonaniom wypalanie może dotknąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu – nie omija również opiekunów seniorów. Wśród jego objawów występują m.in. niechęć do pracy, zmienność nastroju i apatia, brak zaangażowania. Mogą również wystąpić dolegliwości psychosomatyczne, takie jak ból głowy, bezsenność czy osłabienie organizmu. Dbając o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych można skutecznie ograniczyć stres, zapobiegać wypaleniu oraz zapewnić sobie większy komfort psychiczny w czasie pracy.

Jak widać, rozwijanie swoich umiejętności może przynieść wiele korzyści – zarówno finansowych, jak i nawet zdrowotnych. Dlatego opiekunowie, którzy myślą o tym, by związać się z branżą na dłużej, powinni pamiętać o ustawicznym dokształcaniu się. Jak to zrobić? Możliwości jest wiele. Zdecydowanie warto wziąć pod uwagę udział w specjalistycznym kursie dla opiekunów, alternatywą są pisma branżowe oraz książkowe poradniki. Wygodnym źródłem informacji są serwisy takie jak YouTube, blogi branżowe, internetowe fora dyskusje, na których można wymieniać się doświadczeniami. Należy pamiętać, że opiekun dba o seniora na wielu płaszczyznach i powinien np. być w stanie rozpoznać objawy potencjalnych chorób – dlatego warto by w kręgu jego zainteresowań znalazły się nie tylko informacje dotyczące stricte opieki, ale też np. z zakresu medycyny czy psychologii. Jeśli problemem jest język, warto wyposażyć się w podręczne pomoce dydaktyczne  słowniki i fiszki – a także poświęcić nieco czasu każdego dnia na osłuchiwanie się z obca mową. Oczywiście, warto również udać się na kurs, najlepiej z native speakerem.