Dlaczego seniorzy korzystają z opiekunek? Najczęstsze przyczyny

Osoby starsze borykają się z różnymi ograniczeniami. Nie są one spowodowane jedynie przez pogarszający się stan zdrowia. Choroba i pogarszający się stan zdrowia, kłopoty z poruszaniem i wykonywaniem codziennych czynności oraz konieczność np. dojazdów na konsultacje i zabiegi medyczne to główne przyczyny konieczności skorzystania z pomocy opiekunek. 

Wyjaśniamy, z jakich przyczyn seniorzy najczęściej korzystają z pomocy opiekunek.

Starzejące się społeczeństwo to główna przyczyna korzystania z pomocy opiekunek

Starzenie się społeczeństwa wymusza tworzenie ośrodków zapewniających seniorom czasową lub stałą opiekę, jednak jest ich zdecydowanie za mało. To jedna z głównych przyczyn, które powodują, że zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w domu seniora stale się zwiększa. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie polskie opiekunki od lat znajdują zatrudnienie i cieszą się wyjątkowym szacunkiem seniorów oraz ich rodzin. Nasza agencja oferuje stałe zatrudnienie w sektorze opiekuńczym w Polsce i w Niemczech. Gwarantujemy legalną pracę oraz oferty pracy dla opiekunek, które zapewniają bezpieczeństwo pracy i stałe wsparcie koordynatora zlecenia.

Dlaczego jeszcze osoby starsze wymagają pomocy opiekunek?

Starość związana jest z ograniczeniem sprawności fizycznej. Często towarzyszą jej problemy z wykonywaniem codziennych obowiązków domowych i czynności higienicznych. Jednym ze skutków upływu lat jest także pogarszająca się pamięć, pojawienie się chorób, które wymagają systematycznego przyjmowania leków, a także wiążą się z całkowitym uzależnieniem seniora od pomocy osób trzecich. Nie zawsze opiekę nad osobą starszą może sprawować rodzina. Nie każdy senior chce obarczać najbliższych dodatkowymi obowiązkami lub przebywać w domu opieki, dlatego zainteresowanie profesjonalnymi usługami opiekuńczymi stale rośnie. Mają one na celu zapewnienie osobom starszym komfortu życia i bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też to, że dzięki pomocy opiekunki seniorzy nie cierpią z powodu samotności, która wpływa na pogorszenie stanu zdrowia. Nie każdy senior potrzebuje opieki ze względu na ciężkie schorzenia. Pomoc opiekunek potrzebna jest także osobom, które są w miarę sprawne, jednak ze względu na pewne ograniczenia, które są związane z wiekiem, nie mogą samodzielnie zrobić zakupów, przygotować posiłków lub zadbać o utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.

„Nie przesadza się starych drzew”. To powiedzenie doskonale sprawdza się w przypadku seniorów, którzy chcą przeżyć starość we własnym domu. Przebywanie w znanym sobie otoczeniu jest dla wielu osób starszych niezwykle ważne i ma wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie, ale także stan zdrowia. W takim przypadku pomoc opiekunki jest sposobem na uniknięcie pobytu w domu opieki i wiążącego się z opuszczeniem domu dyskomfortu.