Jak budować relację z rodziną podopiecznego?

Utrzymanie odpowiednich relacji z innymi ludźmi decyduje o sukcesie w zawodzie opiekuna osoby starszej.  W czasie trwania zlecenia opiekun będzie miał kontakt nie tylko ze swoim podopiecznym, ale bardzo często również z jego najbliższą rodziną. Warto postarać się, by wzajemne relacje były przyjazne, tylko jak to zrobić?

Dlaczego warto budować relację z rodziną podopiecznego?

Niektórzy opiekunowie osób starszych wychodzą z założenia, że nie ma potrzeby szczególnie zabiegać o utrzymywanie dobrego kontaktu z krewnymi podopiecznego – są przekonani, że skoro podstawą ich pracy jest podpisana umowa, wchodzenie w zbyt bliskie relacje z w gruncie rzeczy obcymi ludźmi nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Praca to w końcu tylko praca, nic więcej. Z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, czy realizacja takiej postawy akurat w zawodzie opiekuna seniora jest w ogóle możliwa, szczególnie jeśli mowa o opiece całodobowej w Niemczech. Przebywając z dala od domu, własnej rodziny i przyjaciół poszukiwanie kontaktu z innymi ludźmi jest zupełnie naturalnym i zdrowym odruchem. Nie wspominając o tym, że utrzymywanie przyjaznej, miłej relacji ze zleceniodawcami może mieć duży wpływ na jakość i efektywność pracy. Wykroczenie poza standardowy układ między zleceniodawcą a wykonawcą usługi może sprawić, że praca stanie się dużo przyjemniejsza i obfitująca w dobre doświadczenia.

Jak zbudować dobrą relację z rodziną podopiecznego?

Nie da się ukryć, że podstawą do zbudowania dobrych relacji opiekuna z rodziną podopiecznego jest zacieśnienie więzi z samym podopiecznym – trudno wyobrazić sobie, żeby rodzina polubiła opiekuna, za którym nie przepada sam senior. Dlatego należy w pierwszej kolejności skupić się na zjednaniu sympatii z osobą starszą. Przepis na to wydaje się dość prosty: wystarczy dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, być miłym i uczynnym, dbać o potrzeby seniora i okazywać mu dużą cierpliwość. W wielu przypadkach to wystarczy, by zyskać w oczach podopiecznego. Doświadczeni opiekunowie wiedzą jednak, że zdarzają się sytuacje, kiedy nawet anielska cierpliwość i uprzejmość nie przyniosą zbyt dużego efektu. Osoby starsze często mają bowiem swoje humory i specyficzne podejście do życia, bywają niechętne wobec opiekunów, a doskwierające im choroby z pewnością nie nastrajają ich optymizmem. Nie powinno to jednak zniechęcać do dalszego starania się o uznanie – rodzina seniora z pewnością dostrzeże zaangażowanie i doceni je.

Zachowaj pogodę ducha

Opiekunowie seniorów muszą liczyć się z tym, że ich praca nie będzie wiązać się z wieloma przyjemnymi momentami. Wręcz przeciwnie – codzienny kontakt z osobami starszymi, często cierpiącymi na nieuleczalne, wyniszczające choroby i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji może być doświadczeniem wyczerpującym psychicznie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie usposobienie – opiekun powinien być pełen pozytywnej energii i optymizmu. Dlaczego jest to ważne w kontekście zacieśniania relacji z rodziną podopiecznego? Ponieważ z takim nastawieniem skuteczniej można poradzić sobie ze wszystkimi trudnymi sytuacjami. Okazywanie pesymizmu i niechęci już na wstępie może zrazić rodzinę, a jeśli opiekun na wszystkie problemy reaguje w negatywny sposób, nawiązanie dobrych, przyjaznych relacji może być mocno utrudnione.

Asertywność i kultura

W opiece nad seniorem, podobnie jak w każdej pracy, mogą zdarzać się pewne mniej lub bardziej poważne zgrzyty i konflikty. Problemem, z którym opiekunowi spotykają się bardzo często, jest otrzymywanie od zleceniodawców poleceń, które znacznie wykraczają poza zakres obowiązków znajdujących się w umowie. Może zdarzyć się przekraczanie granic prywatności czy ignorowanie prawa opiekuna do czasu wolnego.  W tego typu sytuacjach należy zachować się asertywnie, ale jednocześnie grzecznie –  spokojnie zwracać drugiej stronie uwagę na problem (senior lub jego bliscy mogą nie być świadomi tego, że wymagają zbyt dużo), rozmawiać o nim i próbować dojść do porozumienia. Nie powinno się chować urazy, gdyż to prowadzi do narastania frustracji i może w przyszłości stać się zarzewiem kolejnych konfliktów. Pod żadnym pozorem nie wolno również dawać ponieść się emocjom, reagować złością czy agresją, bo nawet jeśli pod ich wpływem senior czy jego rodzina wycofają się ze swoich żądań, to atak pozostawi trwały, brzydki ślad na relacjach. A jeśli spokojne próby polubownego załatwienia sprawy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, należy skontaktować się ze swoim koordynatorem zlecenia. Każdy opiekun zatrudniony przez naszą agencję ma przydzielonego koordynatora, którego jednym z obowiązków jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między zleceniodawcą, a pracownikiem.

Szanuj zasady

Już pierwszego dnia pracy warto ustalić z bliskimi seniora zasady obowiązujące w domu oraz we wzajemnych stosunkach. Brak rozmowy na ten temat skutkuje niedopowiedzeniami, które mogą skończyć się konfliktami. Należy przy tym pamiętać, że to senior i jego rodzina mają decydujący głos w większości spraw – od jadłospisu, po wyznawane w domostwie wartości. Krytyka postaw zleceniodawców, ignorowanie ich zasad oraz próba narzucenia im swoich własnych to bardzo prosty sposób na zniszczenie dobrych relacji. Opiekun powinien sprzeciwiać się jedynie tym praktykom domowym, które mogą mieć szkodliwy wpływ na jego podopiecznego, na przykład reagować kiedy ktoś z rodziny daje dziadkowi choremu na cukrzyce słodycze.

Nie narzucaj się z przyjaźnią

Każdy naród ma swój specyficzny zbiorowy charakter. Polacy są społecznością dość otwartą, spontaniczną – zupełnie inaczej, niż Niemcy. Należy brać te różnice w uwarunkowaniu kulturowym pod uwagę, wybierając się do pracy w opiece za granicę. Przede wszystkim należy pamiętać, by nie narzucać się zleceniodawcom ze swoją sympatią, nie wnikać w ich życie prywatne i samemu nie otwierać się przed nimi zanadto. Takie podejście może zostać bardzo źle odebrane i paradoksalnie sprawić, że druga strona zamknie się na relację, gdyż nie będzie chciała mieć wiele do czynienia z narzucającą się jej osobą.