Jak opiekować się osobą starszą z demencją?

Opieka nad osobą z demencją jest wymagająca. W wyniku choroby senior może doświadczać wielu zaburzeń związanych m.in. z emocjami, myśleniem, oceną i pamięcią. W związku z tym opiekunka lub opiekun osoby starszej z demencją powinien wiedzieć, jak reagować na związane z chorobą zaburzenia zachowania.

W jakich codziennych czynnościach należy wspierać osobę z demencją?

Występują trzy okresy zaburzeń wynikających z demencji (otępienia): łagodne, umiarkowane i znaczne. W zależności od etapu choroby, senior będzie wymagał innego zakresu opieki. Gdy otępienie jest łagodne, u osoby starszej występują zaburzenia pamięci, które mogą powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też opiekunka lub opiekun osoby starszej powinien wtedy kontrolować, czy wykonała ona czynności higieniczne oraz zmieniła ubranie na czyste. Już na tym etapie może zdarzać się, że senior zapomni o tym, czy jadł posiłek, dlatego opiekunka lub opiekun powinni to monitorować. U chorych z demencją o łagodnym przebiegu mogą występować także trudności w samodzielnym poruszaniu, dlatego personel opiekuńczy powinien wspierać go w tej czynności.

Na umiarkowanym etapie zaburzeń u chorego z demencją następuje istotne ograniczenie samodzielności. Tym samym opiekunka lub opiekun powinni pomagać seniorowi w codziennej toalecie oraz ewentualnym karmieniu. W tym stadium choroby personel opiekuńczy musi także wiedzieć, że senior nie może poruszać się samodzielnie poza domem.

W zaburzeniach znacznego stopnia senior jest niesamodzielny, Oprócz codziennych czynności higienicznych, ubierania, karmienia, muszą pamiętać o zapobieganiu odleżynom, gdyż senior w tym okresie może nie chętnie opuszczać łóżko i trudno go zmotywować do wstawania oraz realizacji codziennego rytmu dnia jak u osoby zdrowej. Z tego względu, na tym etapie personel opiekuńczy musi być przygotowany do karmienia podopiecznego oraz wykonywania czynności higienicznych w łóżku, w tym pamiętać o wymianie pieluchomajtek.

Jak spędzać czas wolny z osobą chorą na demencję?

Każda opiekunka lub opiekun osoby starszej z demencją powinien pamiętać, aby spędzać aktywnie czas przeznaczony na odpoczynek seniora. Warto przede wszystkim zachęcać go do częstych rozmów, wspomnień i czynności takich jak np. przeglądanie rodzinnych albumów, gdyż wpłynie to pozytywnie na jego nastrój. W czasie przeznaczonym na relaks warto, by senior często spacerował, wykonywał proste aktywności fizyczne, gdyż pomoże mu to wierzyć we własne siły oraz będzie stymulowało funkcje poznawcze. W czasie wolnym warto zadbać o kontakty seniora z innymi, gdyż pomoże mu to wspierać jego poczucie wartości. Opiekunka lub opiekun seniora z demencją powinni także zachęcać go do czytania na głos, słuchania muzyki, grania w gry planszowe oraz innych aktywności, które nie tylko umilą mu czas, ale wpłyną łagodząco na jego zachowanie. WAŻNE: Personel opiekuńczy powinien pamiętać, że osoby z demencją mogą być bardziej kłótliwe, drażliwe i skłonne do agresji niż zdrowe osoby starsze.

O czym pamiętać, rozmawiając z osobą chorującą na demencję?

Opiekunka lub opiekun powinien mówić do seniora chorującego na demencję wyraźnie, spokojnie oraz w prosty sposób (krótkie zdania). Należy podkreślić, że na każdym etapie choroby otępiennej senior ma trudności językowe, dlatego zdrowy rozmówca powinien mieć to na uwadze. Tym samym podczas rozmowy należy mówić do chorego wolno i pozostawić mu czas do namysłu oraz na odpowiedź. Wsparciem będzie także zachowanie kontaktu wzrokowego oraz dotykowego np. poprzez trzymanie za rękę. Podczas rozmów warto zadbać o spokojną atmosferę oraz usunięcie rozpraszaczy (np. radia, telewizji).