Jak radzić sobie z agresją u seniora?

Podeszły wiek oraz niektóre schorzenia mogą sprzyjać pojawieniu się agresji. Jest ona często wynikiem toczących się w organizmie seniora zmian chorobowych, które wpływają na jego zachowanie. Dlatego osoby starsze i schorowane mogą łatwiej ulegać frustracji, a także bywać niecierpliwe i nieuprzejme. Opiekun osoby starszej musi być przygotowany na trudne i wymagające zdecydowanych reakcji sytuacje. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z agresją u seniora.

Skąd bierze się agresja u seniora?

Na pojawienie się agresji u osoby starszej mają wpływ różnorodne czynniki. Jednym z nich jest wiek oraz związane z nim schorzenia. Powodują one zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, które są typowe m.in. dla demencji starczej i choroby Alzheimera. Wiek i stan zdrowia są także powodem rosnącej frustracji seniorów, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, że nierzadko muszą być zależni od osób trzecich. W tym przypadku gniew, niezadowolenie oraz różne formy agresji są związane z bezradnością osoby starszej i brakiem akceptacji zaistniałej sytuacji. Agresja może być też efektem bólu, zmiany leków lub działania innych czynników, które trzeba poznać, aby skutecznie z nią walczyć. Opiekun lub opiekunka seniora muszą być przygotowani pod względem psychicznym na możliwość pojawienia się agresji. Wówczas łatwiej jest prawidłowo zareagować w sytuacji wystąpienia agresywnego zachowania podopiecznego. W naszej agencji dokładnie sprawdzamy stan zdrowia osób wymagających opieki i informujemy opiekunów przyjmujących zlecenie o ewentualnych trudnościach, które mogą dotyczyć wykonywanej pracy.

W jaki sposób reagować na agresję u seniora?

W związku z powyższym, jeżeli agresja pojawia się nagle, trzeba przede wszystkim poznać jej podłoże. W tym celu należy skontaktować się z rodziną seniora, opiekunem zlecenia oraz lekarzem prowadzącym, bo agresja może być efektem nagłego pogorszenia się stanu zdrowia seniora. W sytuacji, gdy napady agresji u seniora mają określone podłoże i pojawiają się jedynie w konkretnej sytuacji, należy postarać się wyeliminować przyczyny jej występowania. Mogą to być np. bodźce zewnętrzne, które powodują dyskomfort, doprowadzając do pojawienia się różnych form agresji. W tym przypadku szczególnie ważna jest obserwacja seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia, nie są w stanie komunikować się z otoczeniem, a agresję wywołują u nich np. niezbędne zabiegi higieniczne, które mogą sprawiać ból. W żadnym wypadku na agresję nie można odpowiadać agresją! Nie można też udawać, że problem nie istnieje oraz dawać jasno do zrozumienia seniorowi, że jego zachowanie jest nadmierne i niewłaściwe. Bunt seniora przeciwko sytuacji, w której się znalazł i towarzysząca mu agresja często mają na celu sprawdzenie cierpliwości opiekuna. W sytuacjach pojawiającej się agresji trzeba przede wszystkim pamiętać o: