Jak rozmawiać z osobą starszą cierpiącą na demencję?

Choć o demencji wiele osób słyszało, to wiedza na temat tego schorzenia nie jest zbyt powszechna – przede wszystkim kojarzy się ją z narastającymi problemami z pamięcią, szczególnie pamięcią krótkotrwałą. W rzeczywistości demencja jest tematem dużo bardziej złożonym, a cierpiący na nią seniorzy wymagają szczególnie troskliwej i rozważnej opieki. Jak powinno się rozmawiać z takimi osobami?

Czym jest demencja i jakie są jej objawy?

Bardzo często demencja, nazywane też otępieniem, utożsamiana jest z chorobą Alzheimera – oba te terminy używane są zamiennie do nazwania tej samej jednostki chorobowej. I choć zjawiska te są ze sobą powiązane, to nie są tym samym. Demencja to – w dużym skrócie – zespół objawów, wpływających na zaburzenie funkcji poznawczych mózgu, na przykład zapamiętywania i komunikacji. Objawy te pojawiają się w przebiegu chorób otępiennych – najczęściej diagnozowaną przyczyną występowania demencji jest właśnie choroba Alzheimera, pozostałe to m.in. choroba Creutzfeldta-Jakoba czy choroba Parkinsona. Innymi słowy – choroba Alzheimera prowadzi do demencji, ale nie każdy przypadek demencji jest spowodowany chorobą Alzheimera. Należy również pamiętać, że wbrew powszechnemu przekonaniu, demencja nie jest normalnym etapem starzenia się organizmu. Objawy takie jak narastające problemy z pamięcią, problemy z komunikacją czy trudność w wykonywaniu nawet prostych czynności powinny zwrócić uwagę opiekuna.

Jak rozmawiać z osobą cierpiącą na demencję?

Jak wspomnieliśmy, demencja objawia się przez pogorszenie funkcji intelektualnych mózgu – w tym również tych odpowiedzialnych za komunikację i kontakt z otoczeniem. To powoduje, że porozumiewanie się z osobą cierpiącą na otępienie staje się wyjątkowo trudne. Nie jest jednak zupełnie niemożliwe, o ile opiekun seniora wie, w jaki sposób się zachować, a jakich zachowań koniecznie unikać. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:

Postaraj się zrozumieć chorobę

Osoby cierpiące na demencję przestają postrzegać rzeczywistość w taki sam sposób, jak zdrowi ludzie – tracą swoje zdolności poznawcze, komunikacja ze światem zewnętrznym staje się coraz trudniejsza, coraz częściej odczuwają wahania nastroju, w jednej chwili są smutni i apatyczni, w następnej mogą wybuchnąć złością i stać się agresywni. Opiekun seniora chorego na demencję powinien mieć świadomość tego, w jaki sposób przebiega choroba i że zachowanie jego podopiecznego nie jest w żadnym stopniu od niego uzależnione. Nie wolno wymagać od chorego, by się „otrząsnął” ze swego stanu, gdyż jest to niemożliwe – zamiast tego należy liczyć się z tym, że chory również będzie miał swoje lepsze i gorsze dni. Niezależnie od tego, przez cały czas należy podchodzić do niego ze zrozumieniem, uprzejmością i troską.