window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-39WDWW65ZK');

Jak rozpoznać pogłębiające się problemy ze wzrokiem u podopiecznego?

Wzrok bez wątpienia jest jednym z najważniejszych ludzkich zmysłów – to za jego pośrednictwem człowiek jest w stanie odbierać najwięcej informacji o swoim otoczeniu. Kiedy wraz z wiekiem oczy tracą swoją sprawność, przyzwyczajenie się do takiego stanu wymaga sporego wysiłku oraz wzmożonej uwagi. Szczególnie dotyczy to osób starszych, które doświadczają również innych dolegliwości. Po czym poznać, że wzrok  podopiecznego słabnie?

Obserwacja seniora

Zdarza się, że osoby starsze nie zgłaszają narastających problemów ze wzrokiem. Może to być spowodowane tym, że same nie są świadomego tego, że widzą coraz gorzej – zmiany w widzeniu zachodzą zazwyczaj stopniowo, dlatego osoba ich doświadczająca z czasem się do nich przyzwyczaja. Dlatego bardzo ważna jest uważna obserwacja seniora. Jakie zachowania powinny zwrócić uwagę? Kilka przykładów:

Obserwacja oczu seniora

Jeśli samo zachowanie seniora to za mało, by móc stwierdzić cokolwiek o stanie jest wzroku, warto zwrócić uwagę na wygląd samych oczu. Niepokojące powinny wydać się takie objawy jak częste łzawienie, zaczerwienienie oczu, obrzęk powiek. Trudnym do zignorowania objawem jest zmiana zabarwienia źrenicy z czarnej na białą. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego podopiecznego, czym prędzej zgłoś to rodzinie lub lekarzowi zajmującemu się seniorem.

Jak wspomóc wzrok seniora?

Pogarszanie się wzroku jest naturalną konsekwencją starzenia się organizmu. Niemniej można ten proces nieco spowolnić. Dużą rolę odgrywa tutaj odpowiednia profilaktyka. Jako opiekun seniora pamiętaj przede wszystkim o:

Pogarszanie się wzroku to problem nie tylko dla osoby starszej, ale również dla jej opiekunów. Na szczęście postępujące zmiany można spowolnić na przykład poprzez dobranie okularów, bądź terapię. Im szybciej słabnącym wzrokiem seniora zajmie się okulista, tym większe szanse na złagodzenie tego procesu.