Jak weryfikuje się jakość pracy opiekunki?

Praca opiekunki osoby starszej stanowi źródło satysfakcji i zadowolenie. Jednak nigdy nie wolno zapominać, że wiąże się ona z odpowiedzialnością i koniecznością sprostania wyzwaniom, które rzadko możemy spotkać wśród innych zawodów. Ważne jest zatem sumienne wypełnianie zleceń i gotowość do rozwoju dzięki weryfikacji jakości pracy opiekunki.

Od procesu rekrutacji do podpisania umowy

Opieka nad starszą osobą za granicą wymaga wielu umiejętności, ale też odpowiednich cech charakteru. Podczas procesu rekrutacji skupiamy się na tym, aby u kandydatki na opiekunkę dla seniora je zidentyfikować oraz określić. Pomagają nam w tym opracowane pytania kwestionariusza, dzięki którym poznajemy dotychczasowe doświadczenie w opiece nad osobą starszą.

Jeśli kandydatka nie pracowała wcześniej zawodowo jako opiekunka seniora, to wysoko cenimy jej umiejętności zdobyte w pielęgnowaniu sędziwego członka rodziny. Opieka nad krewnym w wieku senioralnym uczy, jakie są potrzeby osoby starszej oraz tego, w jaki sposób należy wykonywać wokół niej czynności pielęgnacyjne. Nie bez znaczenia jest też wiedza o schorzeniach seniorów i o tym jak przebiegają. Informacja o tym, że kandydatka na opiekunkę zajmowała się wcześniej bliską starszą osobą, ułatwia określenie je predyspozycji do zawodu.

Opiekunki oprócz wiedzy, jak należy sprawować opiekę nad seniorem, powinny wykazywać się spokojem i cierpliwością. W wykonywaniu tej pracy bardzo ważne jest pogodne usposobienie oraz umiejętność nawiązywania relacji z innym ludźmi. Nie zapominajmy, że senior jest nierzadko całkowicie zależny od pomocy opiekunki, a więc musi to być osoba wrażliwa i skłonna do empatii. Przyszłe opiekunki muszą wykazywać się siłą charakteru, ale też i ciała. Trudno wykonywać ten zawód, jeśli odznaczamy się niską tolerancją na problemy natury fizjologicznej.

Niezwykle ważne jest udzielanie szczerych odpowiedzi podczas rozmowy rekrutacyjnej, gdyż to na ich podstawie nasi konsultanci konstruują profil zawodowy opiekunki. Z tego też powodu musimy określić stopień znajomości języka niemieckiego, a kandydatka może reprezentować poziom podstawowy, komunikatywny, dobry oraz bardzo dobry. Mając do dyspozycji pełny profil przyszłej opiekunki, potrafimy przygotować zlecenie odpowiadające jej doświadczeniu, predyspozycjom oraz znajomości języka. Jeśli osoby zainteresowane akceptują warunki, to można przystąpić do podpisania umowy.

Jak dbać o najwyższy poziom wykonywanej pracy?

Podpisanie umowy o świadczeniu usług opiekuńczych jest bardzo ważną czynnością ze względów formalnych. Agencja pracy opiekunek z dużą wnikliwością przygotowuje każdą umowę do zlecenia, aby zapewnić opiekunce możliwość jak najlepszego wywiązywania się z powierzonych zadań. Dzięki warunkom zlecenia dopasowanym do profilu opiekunki zyskujemy gwarancję, że wykonywana przez nią praca będzie zawsze na najwyższym poziomie.

Warunki umowy obowiązują obydwie strony, a pomyślna współpraca zależy od obopólnego zrozumienia i zaangażowania. Opiekunka pracuje w miejscu zamieszkania podopiecznego, a więc oprócz wypłaty będzie miała zapewniony osobny pokój, wyżywienie i czas wolny. Senior i jego rodzina zobowiązują się do okazywania szacunku oraz godnego traktowania.

Natomiast osoba podejmująca się opieki nad seniorem musi wykonywać wszystkie powierzone jej zadania z najwyższą starannością i sumiennością. Rodzaj obowiązków i ich zakres zależą od stanu zdrowia i stopnia samodzielności podopiecznego. Należy liczyć się z tym, że będzie wymagał pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych, w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków oraz ubieraniu, czy robieniu zakupów oraz utrzymaniu porządku i sprzątania gospodarstwa domowego. Osoby starsze często potrzebują pomocy przy podnoszeniu się i przemieszczaniu. Niezwykle ważne jest też dotrzymywanie towarzystwa oraz aktywizowanie seniora.

Opiekunka powinna być przygotowana na to, że jej praca będzie monitorowana przez koordynatora zlecenia oddelegowanego przez agencję pracy. W weryfikowaniu jakości wykonywanej pracy agencja opiera się na informacjach przekazywanych przez rodzinę podopiecznego oraz jego samego, jeśli stan zdrowia mu na to pozwala. Praca opiekunek jest bardzo ceniona i zwykle spotykamy się z wyrazami zadowolenia. Najwyższym świadectwem uznania są referencje wystawione przez niemiecką rodzinę po zakończeniu zlecenia.