Jak wygląda opieka medyczna w Niemczech dla opiekuna zatrudnionego przez agencję?

Wyjazd do pracy do Niemiec to dla każdego opiekuna seniora wielka szansa nie tylko na godne zarobki, ale również zdobycie zupełnie nowych doświadczeń oraz wartościowych referencji, rozwinięcie swoich umiejętności oraz podszlifowanie języka. I choć zadaniem opiekuna jest dbanie o zdrowie swego podopiecznego, nie można zaniedbywać własnego. Dlatego warto wiedzieć, jak wygląda kwestii opieki medycznej podczas zagranicznego pobytu.

Jak agencja zapewnia opiekę medyczną?

Każdy opiekun seniora wysłany przez naszą agencją do pracy za granicą otrzymuje EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenie Zdrowotnego. Dokument ten uprawnia swego posiadacza do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w krajach należących do EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Warunkiem korzystania z EKUZ jest posiadanie ubezpieczenia w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc posiadanie umowy o zatrudnieniu. Opiekun nie musi dopełniać żadnych formalności, żeby otrzymać kartę. – zajmujemy się zarówno zgłoszeniem do ZUS oraz NFZ i przygotowaniem wniosku o wydanie EKUZ.

Jakie możliwości daje EKUZ?

Jak wspomnieliśmy, Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego daje posiadaczowi prawo do korzystania z podstawowej opieki medycznej w kraju, w którym przebywa, ale na zasadach takich samych jak obywatele tego kraju. Należy o tym pamiętać, bowiem w każdym kraju służba zdrowia działa w nieco odmienny sposób. Oznacza to, że nawet jeśli w Polsce dana usługa medyczna jest dostępna każdemu ubezpieczonemu za darmo, w Niemczech może trzeba będzie za nią zapłacić z własnej kieszeni. Nie należy się tym martwić, ponieważ w takich przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca poniesione koszty.

Jakich usług nie można wykonać na EKUZ?

Mając kartę EKUZ można korzystać wyłącznie z podstawowej opieki zdrowotnej. Do tej kategorii nie zaliczają się między innymi:

Przed wyjazdem opiekun powinien zapoznać się z zasadami świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Niemczech, a przed każdą wizytą w gabinecie lekarskim sprawdzić, czy dana placówka ma podpisana umowę z niemieckim odpowiednikiem NFZ. Jest to konieczne, ponieważ tylko w takich gabinetach można korzystać z EKUZ.

Opieka medyczna w dobie pandemii

Trwające zagrożenie pandemiczne wymusza zastosowanie szczególnych środków ochrony. Wyjeżdżając do pracy opiekun seniora powinien cały czas pamiętać, że od tego jak dba o swoje bezpieczeństwo zależy zdrowie nie tylko jego, ale również osoby, którą będzie się opiekował przez najbliższe tygodnie. Jako agencja dokładamy starań, by minimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem wśród naszych pracowników, wykonując np. testy w kierunku obecności przeciwciał oraz zapewniając transport z przewoźnikami stosującymi się do norm bezpieczeństwa. Niemniej bardzo dużo w tej kwestii zależy również od opiekuna, który powinien stosować się do powszechnie przyjętych zasad, takich jak prawidłowe noszenie maseczki w miejscach publicznych, regularne mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego podczas pobytu poza domem podopiecznego. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum – w dzisiejszych czasach bez problemu można zamówić zakupy z dostawą do domu, a z lekarzem skontaktować się za pośrednictwem telefonu lub komunikatora internetowego. Po zauważeniu u siebie objawów zakażenia koronawirusem – np. wysokiej gorączki, trudności z oddychaniem czy zaburzenia smaku lub węchu – należy natychmiast skontaktować się ze służbą medyczną oraz powiadomić o tym agencję i zleceniodawcę. Gorąco zachęcamy również do zaszczepienia się przeciw COVID-19 – szczepionka znacząco zmniejsza ryzyko zarażenia oraz zwiększa szanse na łagodny przebieg choroby. Szczepiąc się opiekun zwiększa również bezpieczeństwo swojego podopiecznego – należy pamiętać, że wśród seniorów, dla których koronawirus stanowi śmiertelne zagrożenie, wiele jest osób, które z przyczyn medycznych nie mogą same skorzystać ze szczepionki.