Jak zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa przy opiece seniorów w dobie pandemii?

Od wybuchu pandemii koronawirusa minął rok – przez ten czas życie praktycznie każdego z nas przeszło diametralne zmiany. Nie inaczej jest w przypadku seniorów, których nowa sytuacja dotknęła szczególnie mocno – to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na zachorowanie i trudny przebieg Covid-19. Aby zminimalizować ryzyko, ich opiekunowie powinni na każdym kroku pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Ogranicz wychodzenie z domu

Kluczową zasadą zredukowania ryzyka zachorowania na Covid-19 jest ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego bezpośredniego kontaktu osoby starszej ze światem zewnętrznym. W praktyce oznacza to, że znajdujący się pod opieką senior musi większość swojego czasu spędzać w domu. Wyjście na zewnątrz jest dozwolone jedynie w ostateczności, np. kiedy konieczne jest wykonanie badania lekarskiego, które nie może zostać wykonane w domu, bądź jeśli stan zdrowia seniora ulegnie gwałtownemu pogorszeniu i konieczna będzie hospitalizacja. Innych wyjść – np. na spacery do parku lub zajęcia z innymi seniorami – najlepiej zaniechać całkowicie.

Zabezpiecz dom

Aby dom stał się miejscem w maksymalnym stopniu bezpiecznym, konieczne jest również ograniczenie kontaktu osoby starszej z ludźmi z zewnątrz. Poza osobami z najbliższej rodziny oraz personelem medycznym, senior nie powinien widywać się osobiście z nikim. Jeśli sytuacja tego nie wymaga, spotkania w cztery oczy należy zamienić na rozmowy telefoniczne lub poprzez komunikatory internetowe. Pamiętajmy, że wirus może przemieszczać się również za pośrednictwem rzeczy, które wcześniej miały kontakt z osobą zarażoną – dlatego należy ograniczyć dostępność seniora do zakupów, a zaadresowane do niego przesyłki dokładnie dezynfekować przed przekazaniem.

Zachowaj zasady higieny

Drugą ważną zasadą bezpieczeństwa jest dostosowanie się do powszechnie obowiązujących i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa. Jako opiekun seniora pamiętajmy przede wszystkim o:

Kontroluj stan zdrowia podopiecznego

Bardzo dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie stanu zdrowia osoby starszej pod opieką. W wielu przypadkach zakażenie SARS-CoV-2 nie daje na początku żadnych wyraźnych objawów, stąd nie należy ufać jedynie własnemu osądowi oraz zapewnieniom podopiecznego, że czuje się dobrze – warto do planu dnia włączyć pomiar temperatury ciała oraz pomiar saturacji krwi. Do wykonania pomiaru saturacji używamy pulsoksymetru, badanie jest nieinwazyjne. Norma saturacji u osób powyżej 70 r.ż. wynosi 94-98% – wynik poniżej 90% świadczy już o niewydolności układu oddechowego i powinien być podstawą do powiadomienia lekarza.

Zadbaj o własne zdrowie

Nawet bardzo restrykcyjne przestrzeganie powyżej wymienionych zasad nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa. Nie zdadzą się również na nic, jeśli zostaną narzucone wyłącznie na osobę starszą – jej opiekun również powinien się do nich bardzo rygorystycznie dostosować, w przeciwnym wypadku naraża swojego podopiecznego na poważne zagrożenie. Dlatego w naszej agencji bardzo dużą wagę przywiązujemy do instruowania opiekunów udających się do pracy za granicę, by troszczyli się również o siebie. Ważne jest obserwowanie własnego zdrowia, dbanie o siebie i niewystawianie na niepotrzebne ryzyko. Wszelkie niepokojące objawy – kaszel, gorączka, utrata zmysłu węchu lub smaku – należy ponadto niezwłocznie zgłaszać. Również przed wyjazdem należy zadbać o to, by się nie zarazić. Opiekun, którego kandydatura została zaakceptowana i który wie, że w danym terminie wyjeżdża do pracy, powinien do niezbędnego minimum ograniczyć kontakty z innymi ludźmi – np. spotkania w gronie rodziny i znajomych, wizyty w sklepach – i pamiętać o badaniach na obecność wirusa. W naszej agencji pokrywamy koszty takich badań. Przez całą drogę z Polski do Niemiec oraz podczas pierwszego spotkania z klientem należy mieć na twarzy maseczkę i dezynfekować ręce przed jakimkolwiek kontaktem fizycznym.