Kto wypłaca wynagrodzenie opiekunce – senior czy agencja?

Praca w roli opiekunki osób starszych nie należy do najłatwiejszych. Niejednokrotnie wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz dużym obciążeniem psychicznym wynikającym z wyjazdu z domu czy z trudnych relacji z podopiecznym i jego rodziną. O podjęciu tej pracy bardzo często decydują jednak atrakcyjne zarobki.

Za granicą zazwyczaj zarabia się dużo więcej niż w kraju. Nie chodzi tu wyłącznie o pracę na podobnym stanowisku, ale również i o tę w ramach innych zawodów. Osoby chcące pracować poza krajem często zastanawiają się, kto będzie wypłacał im wynagrodzenie za wykonywanie konkretnych obowiązków. Odpowiedź jest prosta. Mianowicie wszystko zależy od tego, czy podejmą pracę legalnie, czy wyjadą „na czarno”.

Kto płaci opiekunkom za pracę w opiece?

Do pracy w roli opiekunki osób starszych można wyjechać samodzielnie, nie podejmując współpracy z pośrednikami lub w wyniku zlecenia wynikającego z podpisania umowy o pracę z agencją pracy. Pierwszy sposób to tzw. wyjazd „na czarno”, który nie gwarantuje stałej pensji, ani nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego. W tym przypadku wynagrodzenie ustalane jest bezpośrednio przez strony umowy (często jedynie ustnej) – opiekunkę oraz seniora lub rodzinę seniora. Wysokość takiej pensji może być wynegocjowaną, zadowalającą stawką dla opiekunki. Istnieje jednak poważne ryzyko, co do pewności tego rodzaju samodzielnego zatrudnienia oraz konieczności wykupowania oddzielnego pakietu ubezpieczeń.

Zupełnie inaczej wyglądają wyjazdy organizowane przez agencje pośrednictwa pracy. Wówczas przyjmowanie zleceń jest legalne, a za ich wykonywanie przyznawane jest wcześniej ustalone w umowie wynagrodzenie. Wysokość pensji określana jest zazwyczaj przez agencję na podstawie kwalifikacji opiekunki oraz warunków, jakie może jej zagwarantować senior lub jego rodzina. W momencie podejmowania współpracy z agencją opiekunki mają pewność co do regularnego wypłacania wynagrodzenia oraz nie muszą martwić się o opłaty zgłoszenie do ZUS, NFZ i Urzędu Skarbowego. Każdy pracownik, wyjeżdżając do pracy, wie, ile zarobi. Agencja nie ma możliwości wprowadzania zmian w wysokości stawek. Nie może też bezpodstawnie rozwiązać umowy.

Ile wynosi wynagrodzenie wypłacane przez agencję?

Stawki wypłacane przez agencję mogą być niższe od wynagrodzenia wynegocjowanego samodzielnie, ze względu na koszty ponoszone przez agencję, a wynikające m.in. z konieczności zapewnienia transportu do i ze zlecenia, ubezpieczenia, zgłoszeń do odpowiednich urzędówwyszukiwania sprawdzonych i bezpiecznych  zleceń oraz innych kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem agencji. Taka współpraca jest za to gwarancją stałego i pewnego wynagrodzenia wynikającego wyłącznie z wykonywania obowiązków określonych w umowie. Agencje wysyłają opiekunki do sprawdzonych klientów, którzy zagwarantują im warunki zakwaterowania na odpowiednim poziomie. Co więcej, zatrudnieni w opiece mogą liczyć na pomoc pośredników w każdej kłopotliwej sytuacji, oraz ciągłość zatrudnienia i nowe zlecenia.