Podstawowe porady dla zbudowania relacji z podopiecznym

Zawód opiekuna osoby starszej tym różni się od wielu innych profesji, że praca w 100% skupia się na drugim człowieku. Opiekun dba nie tylko o zaspokojenie podstawowych potrzeb, które z racji zaawansowanego wieku czy chorób są poza zasięgiem podopiecznego, ale również o jego dobre samopoczucie – w końcu to właśnie opiekun staje się często jedynym towarzyszem życia seniora. Dlatego ważne jest nawiązanie pozytywnej relacji. Jak to zrobić?

Komunikatywność to podstawa

Każda relacja między dwójką ludzi zbudowana jest na fundamencie rozmowy. Dlatego też jeśli chcemy jako opiekun nawiązać nić porozumienia z seniorem, powinniśmy konieczne pamiętać o podtrzymywaniu kontaktu. Rozmawiajmy z podopiecznym nie tylko o jego samopoczuciu i aktualnych potrzebach, ale również o tym co, go interesuje, o jego przeszłości i rodzinie, o zmartwieniach i tym, co sprawia mu radość. Sami również nie powinniśmy się zamykać, lecz dać poznać od zarówno profesjonalnej, jak i prywatnej strony. W tym wszystkim bardzo ważny jest zdrowy umiar oraz umiejętność rozpoznania gdzie wypadają granice. Na początku znajomości należy oczywiście zachować pewną powściągliwość w rozmowach, ważna jest umiejętność rozpoznawania gdzie wypadają granice zażyłości. Dopiero z czasem, kiedy zauważymy, że podopieczny zaczyna nam ufać, możemy stopniowo zacieśniać naszą relację z nim. Krótko mówiąc – aby zbudować dobrą, opartą na wzajemnym zaufaniu relację z podopiecznym, musimy być osobą komunikatywną, ale też bardzo rozważną. Nie zaprzyjaźnimy się ze starszą osobą, jeśli będziemy się jej nadmiernie narzucać i niemal siłą zmuszać do rozmowy z nami.

Cierpliwość i zrozumienie

Opiekując się starszą osobą powinniśmy zawsze pamiętać, że będzie ona miała większy bagaż doświadczeń niż my. Wielu seniorów ma zwyczaje i poglądy, które młodszym osobom mogą wydawać co najmniej osobliwe. Nie oceniajmy ich i pod żadnym pozorem nie próbujmy tych osób „prostować”, wykorzeniać nawyków, które siedzą w nich bardzo głęboko. Nie tylko nam się to nie uda, ale możemy nawet skutecznie zrazić do siebie podopiecznych – a to może mocno rzutować na naszą dalszą pracę. Zamiast tego wykażmy się dużą cierpliwością i zrozumieniem dla dzielących nas różnic. Nie ulega wątpliwości, że niekiedy te różnice mogą stać się źródłem przykrości i uraz, jako opiekun powinniśmy jednak powściągnąć negatywne emocje i powstrzymywać się od gwałtownych reakcji na takie sytuacje. Jest to bardzo trudne, ale odpowiadanie na słowne zaczepki czy złośliwości tylko pogorszy całą sprawę.

Wspólne zainteresowania

Seniorzy często nie są tak samo aktywni jak osoby młodszy, wciąż mogą posiadać hobby, którym będą wypełniać sobie wolny czas. Profesjonalny opiekun seniora powinien nie tylko wiedzieć, co sprawia przyjemność naszym podopiecznym – warto w nich również partycypować. Nie oznacza to oczywiście, że musimy być również zainteresowani tą samą dziedzina, choć taki scenariusz jest najbardziej korzystny. Wystarczy, że okażemy pewne zaangażowanie. Jeśli przykładowo nasz podopieczny lubi grać w szachy, a sami nigdy za tą grą nie przepadaliśmy, możemy poprosić o wyjaśnienie zasad i kilka lekcji. Senior zyska w nas partnera do gry, my zaś – jego przychylność. Praktycznie w każdej dziedzinie możemy znaleźć coś, co nas będzie łączyć.

Optymistyczne nastawienie

Mówi się, że uśmiech jest zaraźliwy. Jest w tym nieco prawdy, ponieważ generalnie osoby o pozytywnym nastawieniu od świata i innych ludzi cieszą się zazwyczaj większą sympatią i mają lepszy wpływ na osoby, z którymi przebywają. Jako opiekunowie będziemy spędzać z naszymi podopiecznymi bardzo dużo czasu. Powinniśmy być dla nich wsparciem – pamiętajmy, że często są to osoby chore, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, niesamodzielne. Towarzystwo osób obojętnych lub o negatywnym pesymistycznym nastawieniu może działać na nie bardzo demotywująco.

Dlaczego to takie ważne?

Czy nawiązywanie dobrych relacji z seniorem znajdującym się pod naszą opieką jest obowiązkowe? Odpowiedź brzmi: „nie”. Niemniej warto się postarać o przyjaźń podopiecznego, ponieważ zarówno on, jak i my możemy na tym zyskać. Bliskość zaufanej, lubianej osoby ma duży wpływ na stan zdrowia starszych osób, ponadto seniorzy często tęsknią za rozmowami z ludźmi spoza ich rodziny, cenią sobie towarzystwo, które ratuje ich od poczucia osamotnienia. Dla nas samych praca z seniorem, który nam ufa i odnosi się do nas życzliwie będzie po prostu łatwiejsza i dużo przyjemniejsza.