Praca opiekunki kiedyś a dziś. Co zmieniło się na przestrzeni lat?

XXI wiek to czas bardzo szybkich, często gwałtownych zmian. Zmienia się technologia, którą posługujemy się na co dzień, zmienia się społeczeństwo, a także relacje międzyludzkie. Wszystko to ma wpływ na działalność zawodową – w tym również pracę opiekunek seniorów. Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się ta profesja i czego mogą spodziewać się osoby stawiające w niej swoje pierwsze kroki?

Zapotrzebowanie na opiekę

Opieka nad osobami starszymi i schorowanymi ma tradycję sięgającą czasów starożytnych, a na przestrzeni wieków przybierała ona różne formy. Przez długi czas w krajach cywilizacji łacińskiej seniorzy, którzy nie byli w stanie zadbać o własne potrzeby znajdowali się pod opieką swej rodziny – na zatrudnienie pomocy mogli pozwolić sobie jedynie nieliczni obywatele z najbogatszych warstw społecznych. Im bliżej XXI wieku, tym bardziej sytuacja zaczyna się zmieniać, a zatrudnianie wykwalifikowanych opiekunek stało się już właściwie normą i coraz więcej rodzin decyduje się na takie rozwiązanie. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na znaczną poprawę statusu ekonomicznego – dla wielu osób po prostu opcja ta znalazła się w zasięgu możliwości finansowych.

Z drugiej strony w ostatnich latach widać wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Spowodowane jest to zjawiskiem nazywanym „starzeniem się społeczeństwa” – oznacza to, że osoby w wieku powyżej 60 roku życia stanowią coraz większą część grup społecznych. Rodziny, które nie są w stanie pogodzić swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych z opieką nad potrzebującymi jej rodzicami czy dziadkami, skłaniają się ku zatrudnianiu opieki. Można śmiało założyć, że za kilka lat liczba ofert pracy dla opiekunów seniorów jeszcze bardziej wzrośnie, co jest dobrą informacją dla osób planujących związać się z tą branżą na dłuższy czas.

Poszukiwanie zleceń

Dużą zmianą, która zaszła na przestrzeni lat w branży opieki nad osobami starszymi, jest sposób szukania zleceń. Przed upowszechnieniem się Internetu to zadanie było mocno utrudnione – opiekunowie często polegali na poczcie pantoflowej, czyli własnej sieci kontaktów, a także na referencjach wydawanych przez pracodawców. Brak odpowiednich znajomości lub nieumiejętność zjednywania sobie ludzi mógł więc być poważną przeszkodzą w znalezieniu zatrudnienia. Dziś sytuacja jest dużo prostsza – wystarczy zajrzeć do naszej oferty i wybrać odpowiednie dla siebie zlecenie. Jeśli opiekun spełnia opisane w nim warunki, może nawet z dnia na dzień zacząć nową pracę. Dzięki takiemu systemowi opiekunowie nie muszą nawet wracać do domu między zleceniami – od razu po zakończeniu jednego kontraktu mogą rozpocząć drugi.

Opieka dla opiekuna

Podczas sprawowania opieki nad osobą starszą może dojść do różnego rodzaju konfliktów. Często ich przyczyną jest nieodpowiednie zachowanie podopiecznego (np. dyskryminacja opiekuna) lub jego rodziny, bądź zmuszanie opiekuna do wykonywania prac wykraczających poza jego obowiązki opisane w umowie. W dawnych czasach opiekun musiał samodzielnie radzić sobie z takimi problemami – wielu z nich po prostu starało się cierpliwie znosić trudną sytuację, gdyż opuszczenie pracy oznaczało konieczność szukania nowej. Dziś opiekun znajdujący zatrudnienie za pośrednictwem agencji może zwrócić się o pomoc do koordynatora zajmującego się jego zleceniem. Zadaniem koordynatora jest załagodzenie konfliktu, a jeśli sytuacje nie ulega poprawie – znalezienie opiekunowi innego zajęcia.

Poza tym oczywiście należy wspomnieć również o wzroście zarobków oraz poprawie sytuacji prawnej opiekunek wybierających się do pracy za granicę – coraz mniej osób w tej branży decyduje się na przyjmowanie zleceń „na czarno”, gdyż jest to dla nich mało opłacalne i bardzo ryzykowne. Wszystko to pokazuje, że na przestrzeni ostatnich lat zawód opiekunki seniora przeszedł sporą ewolucję w dobrym kierunku.