Prawa opiekunki w Niemczech

Wykonywanie każdego rodzaju pracy wiąże się zarówno z obowiązkami, jak i przysługującymi prawami. W wyniku umowy każdy pracownik ma jasno określone przywileje, których pracodawca nie ma prawa naruszyć. Nie inaczej sprawa ma się w przypadku pracy w opiece. Osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych jako opiekun/opiekunka do Niemiec mogą liczyć na pakiet benefitów wynikających ze stosunku pracy. Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem za granicę po to, by móc w pełni z nich korzystać oraz kontrolować ewentualne naruszenia mogące się pojawiać w trakcie wykonywania obowiązków.

Jakie prawa przysługują opiekunkom w Niemczech?

Pierwszą istotną kwestią jest prawo do prywatności. W obowiązku rodziny seniora jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom przyjeżdżającym do pracy w opiece. Każda opiekunka powinna mieć zapewniony własny, oddzielny pokój, do którego nikt nie może wejść bez jej bezpośredniej zgody. Żadna osoba nie ma też prawa do dotykania i przeglądania jej osobistych rzeczy znajdujących się w tym pomieszczeniu. Ponadto, pokój musi mieć dostęp do kuchni i łazienki. Posiadanie osobnej łazienki nie jest wymogiem, aczkolwiek dobrą wolą bliskich podopiecznego.

Opiekunka ma też prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych w domu artykułów spożywczych. Posiłki, które często przygotowuje dla podopiecznego, może spożywać razem z nim. W umowach o pracę zazwyczaj widnieje jasny punkt określający konieczność zapewnienia wyżywienia osobie pracującej w roli opiekunki nad seniorem. Bliscy podopiecznego są zobowiązani do kupowania jej żywności bądź w razie, kiedy to ona robi zakupy, przekazywania jej odpowiednich środków finansowych. W przypadku nieprzestrzegania tego prawa, opiekunka może interweniować, składając zażalenie do agencji.

Opieka nad seniorem nie jest pracą całodobową. Każda opiekunka powinna mieć wyznaczone odpowiednie godziny przerw, w których trakcie może robić wszystko, co nie wynika ze stosunku pracy. Osoba pracująca w opiece w Niemczech ma prawo do odpoczynku, nie tylko w trakcie snu, ale i również w ciągu dnia. Więcej wolnego przysługuje także tym osobom, które muszą sprawować opiekę nad seniorem zarówno w dzień, jak i w nocy. Co więcej, istotne jest  także wykonywanie wyłącznie tych obowiązków, które zostały określone w umowie. W momencie, gdy praca wykracza poza powinności opiekunki, może ona odmówić jej wykonania. Jeśli umowa o pracę nie zobowiązuje opiekunki do sprzątania i gotowania, nie musi ona podejmować się realizacji tych czynności.

Co należy zrobić, gdy prawa opiekunki są nieprzestrzegane?

W każdym momencie, gdy bliscy podopiecznego lub on sam łamie bądź nadużywa prawa przysługujące opiekunce, może ona zgłosić to do agencji zapewniającej pracę. Kontakt z pracodawcą jest nawet wskazany w przypadku konfliktów i niejasności. Co więcej, istnieje możliwość rezygnacji ze zlecenia, które nie spełnia oczekiwań lub jest niezgodne z zawartymi w umowie zasadami. Warto pamiętać, że praca w roli opiekunki nie jest pracą niewolniczą i tak, jak w przypadku innych zawodów, po wykonaniu obowiązków, przysługuje prawo do odpoczynku.