Przykazania opiekunki. Co wolno, a czego robić nie wypada?

Decydując się na pracę opiekunki seniora, trzeba zapoznać się ze swoistym kodeksem etycznym, którym należy kierować się podczas wypełniania codziennych obowiązków. Przestrzeganie określonych norm moralnych jest niezwykle ważne w każdym zawodzie, który wiąże się z opieką nad drugą osobą. W przypadku seniorów opieka wiąże się nie tylko z towarzyszeniem w codziennym życiu, ale także wykonywaniem zadań, które często dotyczą intymnych spraw seniora. Sprawdź, jakie są podstawowe przykazania opiekunki.

Jakie są podstawowe cele opieki nad seniorem?

Obowiązkiem każdej opiekunki jest zapewnienie komfortu życia i bezpieczeństwa seniorowi. Zakres obowiązków może się różnić, jednak zawsze musi uwzględniać poszanowanie godności osoby starszej, odpowiedni stosunek do seniora i jego rodziny, a także zwykłą, ludzką uprzejmość i kulturę osobistą. Każda osoba pracująca w sektorze usług opiekuńczych musi posiadać określone cechy charakteru, które pozwalają na udaną współpracę z seniorem oraz wykonywanie obowiązków nie tylko w sposób należyty, ale także zgodny z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

Opiekunka seniora ma za zadanie wywiązywać się z nałożonych na nią obowiązków, aktywizować seniora, dotrzymywać mu towarzystwa oraz zajmować się domem w sposób, który przewiduje podpisana umowa.

Co uwzględnia kodeks etyczny opiekunki osoby starszej?

Podeszły wiek wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które seniorzy nie zawsze w pełni akceptują. Może to rodzić pewne problemy, jednak zawsze należy traktować podopiecznego w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Czego nie wolno robić? Absolutnie zakazane jest:

Opiekunka nigdy nie może działać przeciwko dobru seniora.

Czego nie wypada robić opiekunce seniora?

Przestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej pozwala uniknąć wielu dość nieprzyjemnych i krępujących sytuacji. Ważne jest nie tylko samo zachowanie opiekunki względem seniora i jego rodziny, ale także sposób, w jaki podchodzimy do wykonywanej pracy. Opiekunka nie powinna czuć się w domu seniora zbyt swobodnie, bo jest w nim jedynie gościem. Nie może naruszać ustalonych zasad współżycia społecznego oraz narzucać własnego stylu życia seniorowi. Sprawując opiekę nad seniorem, można proponować określone rozwiązania, które dotyczą np. sposobu spędzania wolnego czasu, jednak nie należy narzucać się seniorowi własnego zdania.