Rodzina seniora. Jak należycie się z nią obchodzić?

Podejmując się opieki nad osobą starszą za granicą, należy stawić czoła wielu wyzwaniom. Ewentualna bariera językowa, nawiązanie dobrej relacji z seniorem i zapewnienie mu właściwej opieki, mając na uwadze jego stan zdrowia to kwestie, z którymi muszą uporać się osoby, które decydują się na wyjazd do takiej pracy. Często zdarza się tak, że opiekę nad osobą starszą zleca jej rodzina. Należy wówczas pamiętać o tym, by obchodzić się z nią w należyty sposób.

Umowa jest najważniejsza

W każdej pracy umowa jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o zakresie obowiązków i warunkach współpracy. Do opieki nad seniorem należy podchodzić w ten sam, czyli profesjonalny sposób. Większość starszych osób to miłe i życzliwe osoby. Podobnie jest z ich bliskimi. Jasno ustalone zasady i zakres obowiązków, oraz rzeczowe komunikowanie problemów i wątpliwości pozwala unikać kłopotliwych sytuacji.  Gdy opiekunka lub opiekun nie mogą sami rozwiązać trudnej sytuacji, mają wsparcie i pomoc u swojego koordynatora zlecenia. Relacja tworzona z seniorem i jego rodziną powinna być zbudowana przede wszystkim na wzajemnym szacunku.

Relacja pracownik-przełożony czy przyjacielskie stosunki?

Zawieranie przyjacielskiej relacji z rodziną seniora ma prawdopodobnie tylu samo przeciwników, co zwolenników. Kto ma rację? To zależy. Opieka nad osobą starszą to praca o specyficznym charakterze. Większość opiekunów w mniejszym lub większym stopniu przywiązuje się do podopiecznego. Jednak zdarza się, że z uwagi na różnice charakterów lub inne czynniki, trudno im się do siebie zbliżyć. Nie ma w tym nic złego. To samo dotyczyć może rodziny osoby starszej. Należy pamiętać, że opieka nad seniorem to przede wszystkim właściwe wykonywanie obowiązków zawodowych. Słowem podsumowania należałoby stwierdzić, że relacje z bliskimi podopiecznego powinny być po prostu dobre lub co najmniej poprawne i do takiego stanu rzeczy powinny dążyć obie strony. Opiekun i podopieczny oraz jego rodzina nie muszą się lubić, ale ich relacja zdecydowanie powinna się opierać na wzajemnym szacunku i profesjonalnym podejściu do wykonywania obowiązków i spełniania warunków spisanych w umowie. Przyjaźń nie jest koniecznością, a możliwością, ale komfortowe warunki pracy są czymś, do czego powinny dążyć obie strony umowy.