Wymagania

Każda osoba starająca się o pracę w Niemczech w charakterze opiekunki lub opiekuna seniorów, powinna spełniać wymogi stawiane przez pracodawcę. Dotyczy to zarówno wiedzy i umiejętności praktycznych, jak również tzw. umiejętności miękkich.

Odpowiednie kwalifikacje

Aby zostać opiekunką osoby starszej nie trzeba mieć konkretnego wykształcenia, niemniej jednak dyplom potwierdzający nasze umiejętności będzie bardzo przydatny. Najchętniej zatrudniane są osoby z wykształceniem pielęgniarskim, a także fizjoterapeuci. Dużym atutem są również kursy, na przykład pierwszej pomocy. Podopieczni to często osoby przewlekle chore, dlatego niezbędne mogą okazać się umiejętności takie jak robienie zastrzyków czy zakładanie drenu.

Doświadczenie zawodowe

Drugim ważnym kryterium doboru kandydatów na opiekuna jest posiadane przez nich doświadczenie. Aby kandydatura została pozytywnie rozpatrzona, należy posiadać co najmniej roczną praktykę w zawodzie.

Inne umiejętności

Poza umiejętnościami medycznymi, premiowane są również inne kwalifikacje opiekuna. Wielu pracodawców wymaga, by opiekun posiadał ważne prawo jazdy. Niektórzy seniorzy to osoby samotne, dlatego poza opieką i pomocą w podstawowym zakresie od opiekuna może być wymagane, by zajął się również pracami domowymi, takimi jak gotowanie czy pranie. By pracować w Niemczech niezbędna jest również znajomość języka w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Ważna jest osobowość

Od opiekunów wymaga się odpowiednich predyspozycji psychicznych, między innymi odporności na stres, dużego zrównoważenia emocjonalnego, tolerancji, cierpliwości czy wrażliwości.