500 EUR PREMII – DOBRY START Z NAMI

Przejdź do NAS i odbierz PREMIĘ

Nowość dla wszystkich Opiekunek i Opiekunów, którzy postawią na współpracę z pewną i sprawdzoną agencją.
500 EUR
NA DOBRY START Z NAMI
Warunkiem otrzymania premii za przejście do Prestige24h Sp. z o.o. S. k. jest:
– pierwszy wyjazd na zlecenie z Prestige24h przed 15.12.2021 roku;
pobyt minimum 4 tygodnie;
pełne szczepienie przeciwko COVID-19 lub status ozdrowieńca;
realizacja zlecenia bez zastrzeżeń ze strony Prestige24h.
Premia zostanie wypłacona w dwóch transzach 50/50:
– pierwsza transza zostanie wypłacona do 22 grudnia 2021.
– druga transza wraz z dietą w styczniu 2022.
O szczegółach porozmawiaj z naszymi koordynatorkami:
Izabela: (+48) 502 418 799
Dominika: (+48) 798 402 070
Julia: (+48) 502 492 399
biuro Sopot: (+48) 58 551 00 52
Oferta jest ważna dla umów podpisanych od 06 grudnia 2021 do 15 grudnia 2021 roku.
Premia „500 EUR na dobry start” przewidziana jest dla nowych pracowników Prestige24h Sp. z o.o. Sp. k.
Premia przyznawana jednorazowo.