Jakie wymagania należy spełniać, aby zostać zatrudniony jako opiekun dla osób starszych?

Opieka nad seniorami zdecydowanie nie jest pracą, której może podjąć się każdy. Pomijając kwestie indywidualnych predyspozycji, takich jak odpowiednia osobowość czy kondycja fizyczna, umożliwiająca wykonywanie wielu zadań, kandydat na opiekuna powinien spełniać pewne ściśle określone wymogi formalne. Tylko w takiej sytuacji może liczyć na zatrudnienie. Jakie to wymogi?

Przede wszystkim znajomość języka

Myśląc o pracy za granicą, opiekun seniora powinien popracować nad znajomością lokalnego języka. W przypadku wielu zleceń wystarczy opanowanie mowy na poziomie komunikacyjnym, pozwalającym porozumieć się z podopiecznym w kwestii podstawowych potrzeb i ewentualnie powiadomić rodzinę czy pogotowie o sytuacjach kryzysowych. Zleceniodawcy sami decydują, jak dobrej znajomości języka wymagają. Dobrym pomysłem jest zdobycie certyfikatu, który potwierdzi znajomość języka na danym poziomie – z takim zaświadczeniem zdobycie atrakcyjnego zlecenia będzie dużo prostsze.

Doświadczenie w opiece

Zdobyte na wcześniejszych zleceniach jest najcenniejsze. Większość zleceniodawców wymaga, aby opiekun posiadał już pewne doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Doświadczenie to można zdobyć na kilka sposobów – na przykład w pracy w szpitalu bądź w domu opieki. Wymiar doświadczenia w dużym stopniu przekłada się na większe szanse zdobycia dobrze płatnego zlecenia.

Udokumentowane referencje

Część z osób z pewnością wie, jak opiekować się starszymi osobami z życiowego doświadczenia, zdobytego podczas zajmowania się starszymi krewnymi – rodzicami, dziadkami etc. To dobry początek do podjęcia się pracy w opiece nad seniorem na terenie Niemiec. Zachęcamy do zbierania  referencji  od rodzin seniorów którymi się zajmowaliście. To doskonały sposób na potwierdzenie Waszych umiejętności i wiedzy, która nie koniecznie musi być poparta wykształceniem i dyplomami. Oczywiście absolwenci szkół o profilu pielęgniarskich czy fizjoterapeutycznym, są bardzo mile widziani i chętnie zatrudniani w tej branży. Ale nie tylko wykształcenie medyczne jest docenianie. Opiekunami seniorów często zostają również absolwenci szkół pedagogicznych lub psychologicznych. Istotnym atutem w procesie rekrutacji są również kursy dodatkowe, np. pierwszej pomocy. Im lepiej kandydat na opiekuna jest w stanie udokumentować, że posiada niezbędne kwalifikacje, tym większe ma szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Inne wymagania

Znajomość języka, doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje, to trzy elementy, które są brane pod uwagę podczas selekcji wszystkich kandydatów na opiekuna osób starszych w Niemczech. Należy pamiętać, że każde zlecenie jest inne, każde może zawierać cały szereg dodatkowych wymogów. Dobrym przykładem jest tutaj posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Często oczekuje się od opiekunów, że będą oni w stanie samodzielnie przewieźć seniora w dane miejsce – na przykład na wizytę lekarską – lub też załatwić inne sprawy związane z opieką, w tym np. zrobienie zakupów. Pamiętajmy o tym, że do obowiązków opiekuna osoby starszej należy prowadzenie gospodarstwa domowego, a w tym przygotowywanie posiłków zgodnych z dietą, sprzątanie, pranie i tym podobne. Ponadto opiekun musi liczyć się również z tym, że mogą od niego być wymagane pewne zachowania i postawy, na przykład nie palenie papierosów.

Podsumowując: wymogi dla opiekuna obejmują przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz – w przypadku zleceń zagranicznych – przynajmniej komunikatywnej znajomości języka. Zakres wymogów może również obejmować również wiele innych kwalifikacji, a wiele zleceń uwzględnia również dodatkowe atuty, które są mile widziane u opiekuna.