Sposoby na pracę z pamięcią u osób w podeszłym wieku

Z wiekiem nie tylko ciało staje się słabsze – naturalnym jest, że osoby starsze doświadczają poważniejszych problemów z pamięcią, przetwarzaniem informacji i uczeniem się, niż ich dzieci i wnuki. O ile jednak problemy z funkcjami intelektualnymi nie są następstwem choroby – np. choroby Alzheimera – można im dość skutecznie przeciwdziałać. Podpowiadamy jak to zrobić.

Wysiłek intelektualny każdego dnia

Podobnie jak mięśnie, ludzki mózg musi być zmuszany do wysiłku, by zachował swoją sprawność – potrzebna jest mu regularna stymulacja intelektualna, w przeciwnym wypadku zachodzące w nim procesy poznawcze z biegiem czasu staną się coraz mniej efektywne. Stymulacja tego typu może być osiągania wieloma różnymi metodami, chociażby poprzez czytanie – książek, magazynów, a nawet gazet. W praktyce nie ma znaczenia rodzaj tekstu ani jego gatunek, ponieważ sam akt czynnego czytania przyczynia się do powstawania nowych połączeń między neuronami w mózgu, pobudza wyobraźnię, a także pozwala rozwijać i utrwalać słownictwo. Jedynym zastrzeżeniem jest, aby tekst był zrozumiały oraz angażujący dla seniora – czytanie książek napisanych w specjalistycznym żargonie lub poruszających nieinteresująca tematykę sprawi, że czytający zacznie się nudzić i męczyć tekstem i po prostu będzie przemykać po nim oczami, bez żadnego wkładu intelektualnego.

Inne sposoby na intelektualne aktywizowanie mózgu to na przykład:

Jak z każda formą aktywności, również intelektualna stymulacja nie powinna być zbyt długa i intensywna – należy ją dostosować do możliwości starszej osoby i nie zmuszać do nadmiernego wysiłku. Opiekun osoby starszej powinien mimo wszystko zachęć do swojego podopiecznego do pracy, ponieważ udowodniono, że trening intelektualny pozwala drastycznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera oraz inny choroby otępienne

Zapamiętywanie informacji

Im częściej zmuszamy się do zapamiętywania jakichś porcji informacji, tym lepiej nam to wychodzi. Trening pamięci może odbywać się podczas wykonywania czynności opisywanych wyżej (np. w wyniku zapamiętywania detali z przeczytanych książek), warto jednak regularnie wykonywać ćwiczenia skupione wyłącznie na zapamiętywaniu danych. Może to być fragment dowolnego tekstu, chociażby wiersza bądź akapitu z gazety bądź szczegóły obrazu. Ciekawym  ćwiczeniem dla seniora jest zapamiętywanie tego, co widziano podczas spaceru bądź listy zakupów. Ponownie – w tego typu ćwiczeniach należy zachować umiar, ponieważ przeciążony mózg nie jest w stanie zapamiętywać i tylko się męczy.

Inne formy aktywności intelektualnej

Poza wymienionymi powyżej, mózg można pobudzać do działania na wiele innych sposób, na przykład:

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju sposoby stymulacji intelektualnej i treningów pamięci, należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej higieny umysłu. Do osiągnięcia konkretnych wyników konieczne jest stosowanie zbilansowanej diety, a także odpowiednio długi, nieprzerwany wypoczynek.